h

Actie heeft resultaat: Regioplan huishoudelijke hulp van tafel

20 augustus 2015

Actie heeft resultaat: Regioplan huishoudelijke hulp van tafel

Door een publicatie van de Gooi en Eemlander hebben we vernomen dat het Regioplan aangepast is. SP Hilversum heeft met succes actie gevoerd tegen het plan van de Regio Gooi en Vechtstreek om loon en arbeidsvoorwaarden van huishoudelijke hulpen te versoberen.

Het uitganspunt van de Regio Gooi en Vechtstreek om banen te creëren door loon te dumpen deugde van geen kant. Het is niet meer dan logisch dat iedereen fatsoenlijk betaald wordt en dat alle mensen de hulp en zorg krijgen die zij nodig hebben. Bijna werden huishoudelijke hulpen niet meer onder de CAO verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) ingeschaald, maar onder de CAO van schoonmakers. SP Hilversum was hier samen met de club van zorgondernemers, vakbond en de WMO – raad tegen.

SP Hilversum is tegen een beleid van de Regio Gooi en Vechtstreek dat de financiële duimschroeven dusdanig aandraait dat de opdracht niet anders dan ten koste van cliënten en medewerkers kan worden uitgevoerd. Het loon van thuiszorgmedewerkers ligt op zo’n 12 euro per uur bruto. Dit is niet hoog en wat ons betreft mag daar nooit aan gemorreld worden. Om de kwaliteit en continuïteit te kunnen garanderen moet de kostprijs per uur eerder een paar euro omhoog, dan omlaag want ook een huishoudelijke hulp moet kunnen rondkomen van zijn of haar baan.

Tips voor beleidsmakers Regio Gooi en Vechtstreek.

  1. De mens is het uitgangspunt, niet de kostprijs. De belangen van cliënten én medewerkers moeten leidend zijn bij het beleid van de Regio Gooi en Vechtstreek. Bij zorg is het niet juist vooral op de prijs te letten. Mensen die in de zorg werken zijn geen fabriekswerkers die met producten te maken hebben. Het zijn mensen die in de directe omgeving van mensen werken die hulpbehoevend zijn. Daar horen andere waarden bij dan zo snel mogelijk door een huishouden heen vliegen.
  2. Stop de bureaucratie in de thuiszorg. Zorg moet niet in businessmodellen gegoten worden. Het leidt tot een stijgende overhead, duurbetaalde directeuren en interim-managers, juridische conflicten enz. dit alles kost handen vol geld en dit gaat volgens ons ten koste van geld voor de werkvloer. SP Hilversum is geen voorstander van concurrentiewerking. Volgens ons werkt dit niet en leidt het alleen maar tot maatschappelijke problemen.

Gelet op de eerder genoemde uitgangspunten moet de Regio Gooi en Vechtstreek niet weer zomaar een plan bedenken zonder het democratisch te toetsen. Gelukkig zijn wethouders om de tafel gaan zitten en op tijd tot inkeer gekomen. Dit plan had ernstige gevolgen kunnen hebben. Bij de aanbesteding is er al een bodemprijs afgesproken voor het uurtarief van de huishoudelijke hulp.

Dit nieuwsbericht is geschreven naar aanleiding van een nieuwsbericht op de Gooi en Eemlander. Lees verder:

http://www.gooieneemlander.nl/regionaal/gooivechtstreek/article27479933.ece/Goois-plan-huishoudhulp-aangepast-na-vele-kritiek_?lref=SR_5

U bent hier