h

Geen kleine zelfstandigen in het Hilvershof? Ondenkbaar!

5 september 2014

Geen kleine zelfstandigen in het Hilvershof? Ondenkbaar!

Tijdens de laatste raadscommissievergadering heeft de SP-Hilversum vragen gesteld aan wethouder Wimar Jaeger aangaande de situatie van winkeliers in het Hilvertshof. Naar aanleiding van deze vragen heeft de wethouder toegezegd dat, ook al is de gemeente geen partij en kan deze niet bemiddelen, ze het belang belang van de ondernemers, waarvan sommigen al meer dan 40 jaar bestaan, onderkent wordt en wil faciliteren bij het meedenken en meekijken naar een oplossing.

Hart onder de riem
Om deze toezegging onder aandacht te brengen, en een hart onder de riem te steken  bij de ondernemers is de SP samen SP-wethouder Arjo Klamer langs gegaan bij een aantal ondernemers.

Wethouder Klamer: "Diversiteit in winkelaanbod, voorkomen van leegstand en de Hilversumse ondernemers steunen, staat hoog op de college agenda."

De SP pleit voor diversiteit aan ondernemers en vermindering  van leegstand in het centrum. Dit wordt dus raads breed gesteund en ook het college van B&W wil zich hiervoor inzetten.

Kleintjes maken plaats voor de grote
Uit gesprekken met winkeliers blijkt dat Kroonenburg voor de verbouwing van het winkelcentrum Hilvertshof pogingen doet om kleine detailhandel uit het winkelcentrum te weren. Waar winkeliers in eerste instantie is toegezegd dat ze na de verbouwing een plek krijgen in het vernieuwde winkelcentrum bleek later dat de huur werd opgezegd via een aangetekend schrijven.

Behalve dat bij sommigen de huur wordt opgezegd, worden anderen geconfronteerd met hogere huur, steeds meer stijgende servicekosten, wordt een grotere locatie aangeboden dan die ze nodig hebben en andere maatregelen die de exploitatie vermoeilijken.

Toko Mee Sin
Een voorbeeld is de winkel Toko Mee Sin, maar ook andere winkels voelen zich bedreigd.

Diverse mensen hebben om Toko MeeSin te steunen een protest gestart op Facebook en petities24. Kroonenburg zelf ontkent dat winkeliers worden weggejaagd.

De reactie van de gemeente Hilversum op de ontwikkelingen rondom de Toko zijn duidelijk:

 "Ook bij gemeente Hilversum hoorden we dat Toko Mee Sin weg moet uit de Hilvertshof. Natuurlijk is de gemeente net als alle Hilversummers van mening dat deze toko gewoon in Hilversum thuishoort. Daarom gaan we in overleg met de eigenaar en ons best doen om, als hij er niet uit komt met de Hilvertshof, samen te zoeken naar een mooie, nieuwe locatie in het centrum. Zodat deze typisch Hilversumse winkel niet verdwijnt.    Tegelijkertijd moet vermeld worden dat de gemeente hier geen partij in is. Deze kwestie is er louter een die speelt tussen huurder en verhuurder. De gemeente is nog niet als bemiddelaar gevraagd."


 

Raadsvragen SP-Hilversum over de ontwikkelingen Hilvershof/Toko Mee Sin

  • Is de wethouder op de hoogte van deze situatie? Heeft de wethouder al contact gehad met Kroonenburg en de betreffende winkels (met name Toko Mee Sin)? Zo ja, wat kwam hier uit? Zo nee, gaat de wethouder dit doen en wanneer?
  • Welke mogelijkheden ziet de wethouder voor het behouden van de kleine detailhandel in het Hilverstshof? De centrumvisie moet nog worden bepaald, maar een zeker onderdeel daarin zal zijn het tegengaan van leegstand en het stimuleren van de detailhandel.
  • In hoeverre sluiten de plannen van Kroonenburg aan bij de ontwikkeling van zo'n centrumvisie, en kan de wethouder hiereover in overleg met Kroonenburg?
  • De SP ziet graag dat de wethouder Economische Zaken zich als bemiddelaar opwerpt (natuurlijk als alle partijen dit goedvinden). Wil de wethouder die toezegging doen?

Petitie Toko Mee Sin moet Blijven

U bent hier