h

Huurverhoging gaat door, met dank aan PvdA

18 maart 2013

Huurverhoging gaat door, met dank aan PvdA

Met de kleinst mogelijke meerderheid (37 tegen 36) heeft de Eerste Kamer ingestemd met wetsvoorstellen die op 1 juli tot straffe huurverhogingen zullen leiden. SP-senator Bob Ruers hekelde met name het gedraai van de PvdA: 'De PvdA was fel tegen het oorspronkelijke wetsvoorstel van Rutte-1, omarmde het daarna onder Rutte-2, deed nu alsof ze ineens toch zou tegenstemmen om tenslotte zijn keutel spoorslags weer in te trekken. Treurige toestand, de huurders draaien op voor al dat gedraai.'

De regering wil dat woningcorporaties de huren op 1 juli extra verhogen zodat die vervolgens 1,7 miljard als verhuurderheffing aan de regering kunnen betalen. In de Tweede Kamer verleidde minister Blok de fracties van D66, ChristenUnie en SGP op het laatste moment om dat voorstel te steunen, in de hoop zo ook aan een meerderheid in de Eerste Kamer te komen. Dat dreigde echter te mislukken toen PvdA-senator Duivesteijn in eerste aanleg met zware kritiek op het woonakkoord en de verhuurderheffing kwam. Die zou eendimensionaal en ondoordacht zijn en tot funeste gevolgen voor de woningbouw kunnen leiden. Maar terwijl de media berichtten dat het woonakkoord daardoor aan het wankelen was geraakt, maakte de PvdA in de Senaat al zijn draai en stemde braaf voor de huurverhoging per 1 juli.

SP-senator Bob Ruers constateerde dat PvdA-er Duivesteijn dreigde met een tijdbom maar hem vervolgens zelf demonteerde. Ook andere fracties spraken hun onvrede over het optreden van de PvdA uit. Ander opmerkelijk detail: CDA en PVV, destijds voorstanders van de huurverhoging, waren nu faliekant tegen. Dat maakte dat de wet met minimaal verschil van één stem werd aangenomen.

Onverantwoorde aanslag op huurder
Volgens Ruers is de huurverhoging een onverantwoorde aanslag op de huurders. Verder zal de verhuurderheffing de animo van woningcorporaties om te bouwen en te verbouwen minimaliseren. Dat zal weer tot verdere toename van de werkloosheid in de bouw en de economische krimp leiden. Hij bood minister Blok honderden brieven van verontruste burgers aan met het verzoek om het zelf maar uit te leggen. Dat zegde de minister toe. Of dat mensen zal overtuigen, lijkt Ruers niet aannemelijk: 'Iedereen spreekt schande van deze wet. Het protest zal alleen maar toenemen.'

 

U bent hier