h

Stalpaertstraat bewoners zijn achterstallig onderhoud zat

8 februari 2013

Stalpaertstraat bewoners zijn achterstallig onderhoud zat

Zorgen over asbest, onvoldoende binnen en buiten onderhoud, verwarmings- en isolatieproblemen, vocht en geluidsoverlast. Met daarbij onvoldoende actie bij klachten en ontevredenheid over algehele communicatie. Deze klachten komen voort uit een woontevredenheidsenquête die de SP Hilversum gehouden heeft bij de Alliantie flats aan de Stalpaertstraat in Hilversum Noord. Verschillende bewoners (huurders en kopers) verwachten duidelijkheid en actie van de woningbouwcorporatie. Individuele klachten en vragen leidde onvoldoende tot een oplossing.

Naar aanleiding van de uitslag van de enquête heeft de SP, samen met de bewoners, de Alliantie uitgenodigd om over de uitkomsten van de enquête in gesprek te gaan. In dit gesprek moet duidelijk worden wat de plannen van de Alliantie zijn en welke afspraken er gemaakt kunnen worden over het oplossen van ergernissen en klachten.

 

 

Niet alleen de huurders hebben problemen maar ook mensen die een (voormalig sociale huurwoning) van de Alliantie kochten hebben gedoe. Het achterstallig onderhoud blijkt erger dan voorgespiegeld toen de kopers de flats kochten en de kopers was door niet in alle gevallen verteld dat er asbest in hun woning aanwezig was.In dezelfde straat bezitten twee corporaties allebei flats. Maar ze hanteren een ander onderhoudsniveau. Zie het verschil. 

De kopers, verenigd in een VVE, en de huurders die via een bewonerscommissie contact hebben met de Alliantie, willen het meerjaren onderhoudsplan opnieuw bekijken en afspraken maken met de Alliantie over hoe verder. Overall hebben huurders en kopers hebben dezelfde klachten. Dat is ook logisch want huurders en kopers zitten in deze flats door elkaar, dankzij de verkoop van sociale huurwoningen. Dat heeft tot gevolg dat je gelijke maar ook verschillende belangen één in één flat hebt. En hoe ga je daarmee om?

 

Het gesprek moet de lucht klaren en leiden tot afspraken hoe verder. De Alliantie heeft laten weten dat ze bereid zijn om het gesprek met de bewoners aan te gaan. Het wachten is nu op de Alliantie die moet aangeven wanneer zij tijd hebben om met de bewoners om de tafel te gaan.

 

U bent hier