h

Onderhoud Stalpaertflat start zo snel mogelijk

20 februari 2013

Onderhoud Stalpaertflat start zo snel mogelijk

Bewoners van een wooncomplex van de Alliantie aan de Stalpaertstraat zijn al enige tijd ontevreden over de onderhoudsstaat van hun woningen. Dit kwam naar voren uit het door de SP recent afgenomen ‘woontevredenheidsenquete’ aan de Stalpaertstraat. “Tijd om met de verhuurder in gesprek te gaan”, aldus de SP. Vrijdag 15 februari zaten daarom alle betrokken (bewoners, SP, Alliantie, huurteam en de gemeente) partijen aan tafel. Er zijn ervaringen en standpunten uitgewisseld en afspraken gemaakt. Deze zijn beschreven in een gezamenlijk persbericht.

 

Persbericht Alliantie en SP

Hilversum 20 februari

Onder voorzitterschap van de SP hebben de bewoners tijdens het gesprek hun verhaal kunnen doen en heeft de Alliantie haar onderhoudsstrategie kunnen toelichten. Alle aanwezige partijen kijken terug op een goed gesprek. Alle aanwezige partijen kijken terug op een goed gesprek. Simone van den Berge van de Alliantie: “De Alliantie kijkt terug op een goed gesprek. De actiepunten uit dit gesprek pakken we op en over drie maanden zitten we weer met elkaar om de tafel”.

Bianca Verweij van de SP: “Wij hebben als partij, in dit geval, vooral het belang van de bewoners voor ogen en zijn blij de huurders, maar ook kopers, ondersteund te hebben bij het vinden van de weg naar hun verhuurder. Het is goed dat het voornemen er ligt om een bewonerscommissie te vormen. De Alliantie heeft toegelicht hoe ze erin staan en het is fijn dat ze aan de slag gaan met een paar concrete actiepunten”.

Winstpunten gesprek 
Het gesprek tussen de bewoners (huurders en kopers) van de Stalpaertstraat, de SP, afdeling Wijkzaken van de gemeente Hilversum, het huurteam Hilversum en de Alliantie heeft een aantal belangrijke uitkomsten opgeleverd.

Overleg met de vereniging van eigenaren
Zo zal de Alliantie zich extra inzetten om goedkeuring te krijgen voor de onderhoudsbegroting voor het reeds geplande groot onderhoud aan de woningen. Omdat er in het complex sprake is van gemengde bewoning, kopers en huurders onder één dak, bepaalt de Vereniging van Eigenaren van het complex mede welke onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. 
Van den Berge: “De plannen om dit complex op te knappen liggen er al. De begroting hiervoor moet echter nog door de VvE worden goedgekeurd, dus daarop is het wachten. We gaan ervoor zorgen dat dit snel met de VvE wordt afgehandeld”.

Bewonerscommissie
Winstpunt is ook dat bewoners hebben aangegeven zich collectief te willen organiseren. Denk aan een bewonerscommissie of bewonerspanel. De Alliantie juicht dit initiatief toe. “Dit is voor beide partijen een goede ontwikkeling”, aldus Van den Berge. “Dat zien wij als een prettige manier van samenwerken met onze huurders”.

Gemeente zorgt voor de buitenruimte
De kritiek van bewoners over de staat van onderhoud van de buitenruimte bij hun complex, zoals onder andere het plantsoen, neemt de gemeente serieus. Gemeente:“We gaan hier intern mee aan de slag. Goed dat wij als partij ook aan tafel hebben gezeten. Ook wij kunnen een bijdrage leveren aan de verbetering van hun woonbeleving”.

Verbetering proces reparatieverzoek
Voorts heeft de Alliantie in het gesprek erkend dat er verbeterslagen gemaakt kunnen worden in het reparatieverzoek proces. Dit proces wordt in gang gezet op het moment dat een huurder een reparatieverzoek inbrengt voor zijn/haar eigen woning . “Het reparatieverzoek proces kan beter. Ik ga hier meteen intern over in gesprek”, aldus Van den Berge.

Groot onderhoud
De Alliantie bevestigde dat er binnenkort groot onderhoud gaat plaatsvinden in het complex. Denk onder andere aan het buitenschilderwerk, het herstellen van het trappenhuis en van het voegwerk van een deel van de achtergevel. Van den Berge: “Alle plannen daarvoor zijn goedgekeurd door de Vereniging van Eigenaren, alleen de daarbij behorende begroting moet nog worden goedgekeurd. Dit gesprek heeft ertoe bijgedragen dat de Alliantie zo snel mogelijk met de VvE om de tafel gaat zodat de begroting kan worden besproken en goedgekeurd. De Alliantie wil hier graag aan de slag. We hebben echter goedkeuring van de VvE nodig om te kunnen beginnen”.

Over circa drie maanden vindt er een vervolggesprek plaats. Dus wordt vervolgd!

 

U bent hier