h

Handen af van de Gooi- en Eemlander!

22 januari 2012

Handen af van de Gooi- en Eemlander!

De Telegraaf Media Groep wil de uitgeverij van de Gooi- en Eemlander opheffen; de redactie vreest dat daarmee het einde van de echte meer dan 80 jaar oude Gooische krant nabij komt. 
De SP ziet ook niet in waarom een winstgevende lokale krant zou moeten verdwijnen: Hilversum en de regio hebben veel baat bij haar eigen krant.
Sinds jaar en dag kent onze regio een eigen nieuwsblad. In 1871 is dit nieuwsblad 'uitgevonden' door toenmalig hilversums raadslid Johannes Gerardts onder de naam: Het Gooisch Nieuwsblad en sinds 1924 kennen we de Gooi- en Eemlander. Jaren lang opereerde de Gooi- en Eemlander zelfstandig, maar in1996 werd de Gooi- en Eemlander overgenomen door de Telegraaf en samen met enkele andere lokale bladen samengebracht in de Hollandse Dagbladcombinatie. Afgesproken werd dat zij nog wel onafhankelijk en zelfstandig het lokale nieuws mochten verzorgen. Tot zover de geschiedenis…

De Plannen
Onlangs kwam ons ter ore dat de Telegraaf Media Groep plannen heeft om de lokale kranten waar zij verantwoordelijk voor is de das om te doen. Onze eigen Gooi- en Eemlander is er daar één van. In verschillende persberichten lezen wij: ”Het regionale dagblad vreest voor haar bestaan als zelfstandig dagblad als de Telegraaf Media Groep (TMG) de plannen doorzet om de uitgever van de Gooi- en Eemlander, HDC Media, als aparte uitgeversmaatschappij op te heffen.” Gevreesd wordt dat de bezuinigingen van TMG zullen betekenen dat de Gooi- en Eemlander geen lokale redactie meer zal hebben en het lokale nieuws voortaan in een bijlage van de Telegraaf opgenomen zal gaan worden. Kortom: wellicht in de toekomst geen Gooi- en Eemlander meer op de deurmat en op de iPad, maar de Telegraaf met een Gooise bijlage. 

Goed resultaat
Opmerkelijk is dat de Telegraaf in haar eerste halfjaarverslag nog schrijft dat het resultaat over het eerste halfjaar 2011 vrijwel gelijk is aan de vergelijkbare periode vorig jaar en dat zij om de positie op de lokale internetmarkt te versterken investeringen hebben gedaan in bijvoorbeeld dichtbij.nl. Duidelijk is bovendien dat de Gooi- en Eemlander met ruim 30.000 abonnees nog altijd voldoet aan een lokale behoefte. Onze Gooi- en Eemlander doet het dus, ondanks de crisis, best goed. En dat is een compliment waard! Onduidelijk is nog wat de plannen betekenen voor een andere TMG-titel: ons huis-aan-huis suffertje de Gooi en Eembode, dat nog altijd onze wettelijk verplichte gemeentelijke informatie bevat. 

Het waarom
Het mag duidelijk zijn dat de Telegraaf Media Group al deze wijzigingen alleen maar wil doorvoeren om de winstcijfers te maximaliseren en de aandeelhouders tevreden te houden. Dat de lezers in het Gooi dan minder lokaal en alleen nog Telegraaf gekleurd nieuws hebben is voor TMG geen punt. 

  Oproep
  We roepen alle politieke partijen en andere belanghebbenden in de regio op om ook hun steun uit te spreken voor behoud van de Gooi en Eemlander.
Laat onze eigen regionale krant niet verloren gaan!

 

Steun van de SP
Natuurlijk kunnen we allerlei kritiek op de Gooi- en Eemlander en Gooi en Eembode bedenken (en zij gelukkig ook op ons), maar stelt u zich eens voor dat een krant die al ruim 80 jaar ons nieuws verzorgd er niet meer is. 
De SP vindt dat de Gooi- en Eemlander nog steeds een belangrijke rol speelt in het informeren van inwoners van het Gooi over nieuws en ontwikkelingen in het Gooi. En daarom steunt de SP de Gooi- en Eemlander in haar strijd voor het voortbestaan van de Gooi- en Eemlander als journalistiek onafhankelijk regionaal dagblad. 

Steun van Burgemeester?
Gelukkig hebben we een burgemeester die precies weet hoe belangrijk een krant kan zijn. Zijn steun aan de redactie van de Gooi- en Eemlander - we gaan ervan uit dat hij die geeft - zal zeker gewicht in de schaal leggen.

U bent hier