h

PvdA wil muziekschool en theater slopen

29 juni 2011

PvdA wil muziekschool en theater slopen

Wethouder Lon Jooren wil 1,2 miljoen bij cultuur weghalen door alle kunstinstellingen minder subsidie te geven: de kaasschaafmethode. De PvdA laat op haar site weten dat dat niet ver genoeg gaat: de gemeente moet zich beperken tot de subsidiering van 4 gebouwen en daarbinnen moet alle cultuur zich voegen. Met deze visie zet ze de botte bijl in drie belangrijke cultuurorganisaties: Globe (naast "muziekschool" natuurlijk ook ons Hilversums centrum voor dans, toneel, fotografie, schilderen en beeldhouwen) GSA (de kleinschalige galerie van kunstenaars van Hilversum waar u langs fietst op de Langestraat) en theater Achterom (het bijzondere vlakke vloer theater) Waarom? Omdat de PvdA hun gebouwen wil hebben.

Gebouwen afpakken 
Globe en theater Achterom zitten in verwaarloosde gebouwen. De PvdA wil dit probleem "oplossen" door deze gebouwen van ze af te pakken. Globe wordt gereduceerd tot makelaarskantoortje in de Vorstin en theater Achterom moet zich maar voegen binnen de Vorstin. Vervolgens zegt de PvdA dat het gebouw aan de Noorderweg verhuurd kan worden aan de Kringloopwinkel, terwijl ze best wel weet dat die daar geen vraag naar heeft. En theater Achterom "kan mogelijk" verhuurd worden aan kunstenaars. De extra huuropbrengsten "kunnen" bijdragen aan cultuur, of niet kennelijk!

 

  Bezuinigingen
  VVD en D66 doen het overigens bepaald niet beter. We zitten opgescheept met een college dat het voornamelijk opneemt voor rijke Hilversummers. Hilversummers die getroffen worden door de crisis en de maatregelen van het rijk, die hoeven niet op steun van dit rechtse college te rekenen.

In de aanloop naar de behandeling van de bezuinigingen in de gemeenteraad, op 13 en 14 juli, kunt u daar op deze website meer over lezen. Uiteraard gaan we ook in op de alternatieven die er zijn en hoe wij tegen de bezuinigingen aankijken. 

Platgooien en bouwen 
Het is toch duidelijk wat de PvdA, zoals we ze allang kennen, wil met deze gebouwen van Globe en theater Achterom: platgooien en er een nieuw bouwplan realiseren! Dit sluit aan bij de kenschets van de structuurvisie 2030, waarin staat dat deze culturele functies naar de binnenstad moeten verhuizen. 
Onlangs heeft dit college besloten om de parkeerplaats op de hoek van de Simon Stevinweg en de Noorderweg te gaan bebouwen. Daar wordt nu nog veel geparkeerd door bezoekers van Globe. Met het vertrek van Globe is dit ook meteen "opgelost". En dan kan er eventjes verderop ook een mooie nieuwe bouwontwikkeling komen op de plek van Globe. Weer twee mooie bouwplannen, zal de PvdA denken. 
Het theater Achterom zit aan de Larenseweg. Daar komen nieuwe scholen en huizen en de Melkfabriek wordt opgeknapt. Op de plek van de busremise wil dit college een herontwikkeling toestaan van wonen en bedrijven. En dan staat daartussen nog zo'n theatertje in een verlopen gebouw. Weg ermee: eerst het theatertje en dan het gebouw! 

Onfatsoenlijk 
De directeur van Globe heeft in een felle brief laten weten wat hij van het plan vindt. Hij vertelde mij dat hij vooral de desinteresse van de PvdA zo onbegrijpelijk vindt. Met één pennenstreek reduceert de PvdA een 40-jarige cultuurinstelling tot een telefoonnummer. 
En toch is het te plaatsen. Deze technocratische PvdA heeft namelijk maar 1 visie, op welk thema dan ook: "bouwen, bouwen en nog eens bouwen." Eerst heeft ze zo een spoor van vernieling door de sociale woningbouw in Hilversum getrokken. En nu is cultuur aan de buurt. Kleinschalige en buurtgerichte voorzieningen, die de SP juist zo belangrijk vindt, worden gesloopt. 

De landelijke protestkreet is hier op zijn plaats: "Kapotmaken is geen kunst!" 

 Teken de petitie voor het behoud van Theater Achterom
 Teken de petitie voor het behoud van Globe

U bent hier