h

UMTS in de Meent [5]

13 maart 2011

UMTS in de Meent [5]

Sinds begin vorig jaar (2010) is er onrust in de Hilversumse Meent vanwege een aanvraag voor de bouw van een hoge zendmast naast de Sportzaal De Meent in het gelijknamige winkelcentrum. Buurtbewoners voerden al verschillende malen actie tegen een zendmast in de nabijheid van scholen in de Meent (Sterrenwachter, Ichtus, Gooise Daltonschool en kinderopvang De Bijenkolonie).

SP motie tegen plaatsing zendmast aangenomen
Door alle onrust buitelden politieke partijen over elkaar heen en vertelden de bewoners tijdens een bijeenkomst vorig jaar dat als er iets gedaan kon worden om de mast niet naast de scholen geplaatst te krijgen dit zeker bespreekbaar was!

Op initiatief van de SP werd in april 2010 door nagenoeg alle partijen akkoord gegaan met een motie die moet leiden tot een grondig onderzoek naar onder andere alternatieven en fatsoenlijk overleg met gemeenteraadsleden en bewoners en wellicht tot een andere locatie voor de zendmast.
Opmerkelijke noot is dat gedurende de gemeenteraadsverkiezingen, in 2010, het onderwerp controversieel verklaard werd omdat niemand zijn vingers wilde branden aan dit onderwerp en dat het beloofde gemeentelijk beleid voor de plaatsing van telefoonmasten is tot op heden uitgebleven.

 

  Update
  25-3-201`1 Inmiddels hebben zowel D66 als de VVD laten weten dat ook zij zich aan de afspraak houden en geen UMTS mast willen op of bij de scholen. Daarmee ziet het er voor de bewoners van de Hilversumse Meent heel gunstig uit. 

Fatsoenlijk overleggen met bewoners?
De gemeente beloofde alles goed te onderzoeken en nog eens met de bewoners om tafel te gaan zitten. Maar veel gedoe en beloften later was de verbazing groot toen eind vorig jaar het college een besluit naar buiten bracht, zonder overleg met de raad en buurtbewoners, dat de zendmast geplaatst zou worden en wel op de eerder beoogde plek. Dat kon natuurlijk niet zomaar! Onder druk van gemeenteraad en bewoners trik de wethouder het voorstel in. Er moest een nieuwe informatiebijeenkomst komen. 

Informatieavond
Die informatieavond is morgenavond, 14 maart 19.30 in het Raadhuis van Hilversum en wij zullen er zijn om te horen welke argumenten het Hilversums college heeft om de zendmast toch naast de scholen te plaatsen. Wij zijn vooral ook benieuwd wat andere partijen nu gaan zeggen. 
Eerder was alles bespreekbaar en mogelijk maar ja dat was vóór de verkiezingen. 

Standpunt SP
Ons standpunt blijft ongewijzigd. De SP Hilversum heeft als standpunt dat vanwege de onzekerheid over de schadelijke gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische straling het beter is voorzichtig te zijn met toepassing ervan. Wij vinden dat de plaatsing van zendmasten vermeden dient te worden op kwetsbare plaatsen als scholen, zorginstellingen en plekken waar veel mensen langdurig aanwezig zijn. En in De Meent zijn best andere plekken te vinden waar de mast wel kan. 

 Lees deel 1 over dit onderwerp
 Lees deel 2 over dit onderwerp
 Lees deel 3 over dit onderwerp
 Lees deel 4 over dit onderwerp

U bent hier