h

UMTS in De Meent - 4

12 december 2010

UMTS in De Meent - 4

Ruim twee jaar na aankondiging en veel gedoe later kiest het Hilversums college nu toch voor de plaatsing van een UMTS mast in de Hilversumse Meent. Naast basisscholen en Kinderdagverblijven. Ondanks het feit dat dat tot veel onrust leidt. Alle partijen zeiden eerder dat liever niet te willen.
ALLE politieke partijen, incl de partijen die het huidig college vormen, hebben in het bijzijn van bewoners tijdens het politiek cafe, vlak voor de verkiezingen, in de Hilversumse Meent, verklaard dat zij vonden dat dit soort masten als het even kon niet in de buurt van scholen en ziekenhuizen geplaatst moesten worden. Weliswaar is onduidelijk of de straling van die masten schadelijk is, maar waarom risico nemen als het niet hoeft was de redenering. Zelfs een wijziging van het bestemmingsplan op alternatieve locaties was, voor de partijen, bespreekbaar.

Er zijn alternatieven
De bewonersverenigingen kwamen zelf ook met een alternatief voorstel: de plaatsing van één of twee antennes 'verborgen' in of tegen de noord- en/of zuidkant van de groengordel. Maar ondanks de eenduidige gedachten en mogelijke alternatieven was er een motie voor nodig, op 7 april 2010, om een onderzoek naar de alternatieven te krijgen. De motie werd direct gesteund door de PvdA, D66, HvH, LH en ook andere partijen konden zich in de motie vinden. De motie werd daarom overgenomen door de wethouder. Alternatieven zouden serieus onderzocht worden.

De alternatieven zijn inmiddels onderzocht en ongeschikt bevonden. Omdat er dan twee masten in plaats van één mast moet komen en er "grote landschappelijke nadelen" zijn. Opmerkelijk is dat de onderzoeksresultaten in het geheime kastje van de gemeente moeten liggen. Maar zelfs zonder in het kastje te kijken weten wij wel wat er aan de hand is: Twee masten kan, maar de KPN vindt dat vast te duur. 

Commercie wint het van de rest
Het mag duidelijk zijn dat wij vinden dat een commerciële partij (KPN) best wat dieper in de buidel mag tasten om te zorgen dat het, maatschappelijk- en gezondheidsbelang, van burgers en of de flora en fauna, niet geschaad wordt.
Wij zijn natuurlijk benieuwd hoe de andere politieke partijen zich over het voorgenomen besluit van het college gaan uitspreken. Toenmalig fractie medewerker, Lon Joren van der BOR, VVD, gaf aan dat de belangen van kinderen altijd zwaar moeten wegen en dat als je een risico kon voorkomen je dit vooral moet doen. Ook D66 wethouder Erik Boog en de fractievoorzitters van Leefbaar Hilversum, Hart van Hilversum en de PvdA waren die mening toegedaan. 

Ons standpunt
Twee masten kosten inderdaad meer dan één, dat is waar. Maar het is wel een haalbaar alternatief en als de masten gemaakt zijn van niet logend materiaal en vermomd als boom zijn ze duurzaam en zo lelijk nog niet. De 'landschappelijke nadelen' zijn hiermee opgevangen.
KPN is gewoon een commercieel bedrijf dat veel geld verdient aan mobiele telefonie. Het is aan de gemeente om het in dat geval voor de leefomgeving van de inwoners op te nemen. Twee masten leidt er echt niet toe dat KPN failliet gaat. 

Afspraak is afspraak
In de Discussie van 16 december aanstaande gaat de gemeenteraad het hebben over het voorstel van het college. Wij gaan er voorlopig vanuit dat alle partijen zich aan hun afspraak houden en het voorgenomen besluit om de mast naast de scholen in de Hilversumse Meent te plaatsen naar de vuilnisbak verwijzen. 

 Lees deel 1 over dit onderwerp
 Lees deel 2 over dit onderwerp
 Lees deel 3 over dit onderwerp

U bent hier