h

De Vorstin

8 juli 2010

De Vorstin

Deze week kwam er opnieuw een voorstel naar de raad om extra geld in de Vorstin te stoppen. 350.000 euro voor de inrichting deze keer. De gedachte is dat de gemeente de inrichting koopt en samen met het pand verhuurt aan de stichting die de boel moet gaan runnen. Er was al eerder geld gegeven voor de inrichting, maar ja, dat was op.

De discussie in de raad spitste zich toe op twee onderdelen. Hebben we voldoende vertrouwen in de stichting, en wat doen we nu met de inrichting. 

Cultuur in de wijk
De SP hecht groot belang aan een goed poppodium in Hilversum, maar er zijn ook grenzen aan de hoeveelheid geld die we er willen instoppen. Al is het maar omdat het betaald wordt uit het cultuurbudget. En dat betekent dus dat andere culturele instellingen op moeten draaien voor de verliezen van de stichting Vorstin. Dan ontstaat straks dus de situatie dat we kleine culturele activiteiten in de wijken en buurten van Hilversum niet langer kunnen uitvoeren om dat het geld is opgegaan aan de Vorstin. Een aantal parijen, zoals D66, namen daar al een voorschot op door te zeggen dat andere culturele activiteiten zoals toneel en cabaret ook best in de Vorstin zouden kunnen plaatsvinden. Dat kan er dus zomaar toe leiden dat we Theater Achterom moeten sluiten omdat het de Vorstin maar niet lukt om hun begroting rond te krijgen. En zo dreigen hoog gewaarde activiteiten in onze wijken en buurten dan de nek te worden omgedraaid. 

Flinke problemen
Er zijn flinke problemen bij de stichting. Ze hebben al jaren geen sluitende begroting en ook voor de komende jaren lukt dat ze niet, dat weten we nu al. Daar komt nog bij dat het op bestuurlijk niveau al lange tijd rommelt. Bestuur, medewerkers en vrijwilligers gaan rollend over straat. De wethouder (tot voor kort Erik Boog, nu mevr. Jooren- v.d Boor) zegt daar steeds over dat daar niks aan te doen valt, We hebben geen invloed, de stichting is onafhankelijk. Dat is allemaal prachtig, maar we geven ze wel een half miljoen per jaar, dan moeten we toch zeker kunnen ingrijpen als er iets mis gaat? 

Overname
Voor de SP is de maat vol. Een goed poppodium is te belangrijk voor Hilversum om op deze manier mee om te gaan. Wij vinden dat de gemeente nu drastisch moet ingrijpen. En dat is relatief eenvoudig. De subsidieverordening schrijft voor dat er een sluitende begroting en een rechtmatigheidverklaring van en accountant moet zijn. Beide kan de stichting al jaren niet leveren en het gaat ze ook de komende jaren niet lukken. Dat zeggen ze zelf. 
Wij hebben dan ook voorgesteld de bedrijfsvoering van de Vorstin door de gemeente zelf te laten doen, zoals we dat ook doen voor het Museum. Daarmee kunnen we in ieder geval veel meer invloed uitoefenen op de samenstelling en het functioneren van het bestuur. Dan kunnen we er voor zorgen dat vrijwilligers en medewerkers van de Vorstin weer gewoon hun werk kunnen doen en ingrijpen als het mist dreigt te gaan. 

Inrichting
Tot slot is er dan nog de vraag over het geld voor de inrichting van het gebouw. De wethouder stelt voor dat de gemeente de inrichting koopt en die, net als het gebouw zelf, verhuurt aan de stichting die het exploiteert. Dat lijkt ons voor nu de best mogelijke oplossing. De inrichting blijft dan te allen tijde van de gemeente, ook als de stichting onverhoopt failliet gaat of, zoals wij graag zouden zien, de gemeente de exploitatie zelf over neemt.

U bent hier