h

Te Gooi, te grabbel en ten goede

25 juni 2010

Te Gooi, te grabbel en ten goede

Op donderdag 24 juni waren raadsleden door de Vrienden van het Gooi uitgenodigd om te praten over een door hen uitgebracht boekwerk waarin wordt ingegaan op de noodzaak van het behoud van onze mooie groene omgeving. De SP had daar graag bij willen zijn, maar door omstandigheden ging dat die avond niet lukken. Omdat we toch graag wilden reageren, hebben we ze onderstaande reactie gestuurd.

Met grote interesse heb ik de door u uitgebrachte publicatie "Te Gooi, te grabbel en ten goede" gelezen. Het is een hele mooie uitgave en er is veel werk in gestoken om een stevig verhaal neer te zetten. De hoofdlijn, dat we zuinig moeten zijn op het groen in het Gooi, omdat dit ons een plezierige omgeving biedt, die ook in economisch opzicht waardevol is, wordt logisch uitgewerkt. Ook de SP in Hilversum zet zich in voor het behoud van het groen in het Gooi. 

Helaas kunnen wij morgenavond niet aanwezig zijn bij de avond waar u ons voor uitgenodigd heeft. Graag geef ik daarom op deze wijze enkele opmerkingen aan u door. 

Weinig bevolkingsgroei, wel groei van huishoudens
In hoofdstuk 5 houdt u een betoog over bevolkingsdaling en krimp. Vanaf 2035 zal de totale bevolking van Nederland naar verwachting niet meer toenemen. Deze trend wordt door het CBS met cijfers ondersteund. In het vervolg van het betoog stelt u dat er in het Gooi een groot woningoverschot zal ontstaan, o.a. door deze krimp. U stelt voor dat het Gooi daarom geen extra huizen meer bouwt. De gemeenten Almere, Amsterdan en Utrecht zullen wel doorbouwen en dan hoeft het Gooi niets te doen. 

Waar u echter niet op in gaat is de ontwikkeling van het aantal huishoudens in Nederland. Het aantal huishoudens is nu 7,3 miljoen en zal gestaag oplopen naar 8,2 miljoen in 2050. Dit komt vooral op conto van het aantal éénpersoonshuishoudens. Deze gaan van 2,6 miljoen naar 3,6 miljoen. Zie hier het CBS-staatje.
Of we het nu leuk vinden of niet, steeds meer mensen wonen alleen. Dus ook al daalt de bevolking, het aantal huishoudens neemt nog fors toe. Daarmee neemt dus ook het aantal huizen dat benodigd is nog flink toe. Het is jammer dat u dit feit niet in uw betoog meeneemt. 

Anna's Hoeve
Op blz. 37 presenteert u de Knabbelkaart. Een leuke vondst, voor een rij zaken waar we inderdaad niet allemaal even trots op kunnen zijn. Eén knabbelpunt miste ik: de aanleg van de woonwijk in Anna's Hoeve. Hier is een woonwijk van 600 tot 700 woningen gepland in een groen gebied aan de rand van de stad. Echter, u zet deze ontwikkeling op de Kansen-kaart. "Duurzaam en ecologisch verantwoord bouwen van de Anna's Hoeve". Als het duurzame huizen worden, is het wel ok dat het groen hier verdwijnt? 

Woningnood
In uw betoog mist het hele onderdeel woningnood. Op dit moment schrijven er honderden mensen in op elke huurwoning die aangeboden wordt. Jongeren en andere mensen met een lage inkomen kunnen hier nauwelijks aan een woning komen. Door de trend van toenemend aantal huishoudens, zijn er juist veel mensen op zoek naar een plekje voor henzelf. 

Aangezien u de woningnood negeert, lukt het u ook niet om het plaatje over de bevolkingsontwikkeling in het Gooi op blz. 5.4 goed te duiden. Er staat "Op het moment dat de natuurlijke aanwas afneemt wordt om onduidelijke redenen verwacht dat de binnenlandse migratie (lees: verhuizingen binnen/naar het Gooi) sterk toeneemt." Een logische verklaring is wat ons betreft als volgt: Feit is dat tussen 2010 en 2030 veel mensen naar buiten het Gooi verhuizen. Dat doen ze niet omdat ze graag weg willen, maar omdat hier geen huis te krijgen is. Zodra er meer mensen dood gaan in het Gooi, zullen al deze plekken ingenomen worden door mensen uit het Gooi en daarbuiten die hier graag willen wonen. Volgens de grafiek vermindert de woningnood dus pas in 2030. 

SP Hilversum wil graag dat jongeren en mensen met een laag inkomen in het Gooi kunnen blijven wonen. Wij willen niet dat deze groep moet uitwijken naar Almere en Leidsche Rijn. Wij willen hen een plekje bieden in het Gooi en ervoor zorgen dat de woningnood een stuk eerder dan 2030 is verminderd. Dus zijn wij voor het creeren van extra woningen. Maar wel zo dat het groen in het Gooi, ook aan de randen van de stad, behouden blijft. 

Ik hoop dat mijn opmerkingen bijdragen aan de discussie over uw publicatie. Ondanks de wat kritische kanttekeningen, wil ik u graag danken voor deze mooie publicatie. Ik fietste vandaag met mijn kinderen door het bos en over een stukje hei naar het zwembad in Bussum. Ik heb zelfs een ree gezien! Het behoud van het groen in het Gooi is iets waar we zeker samen aandacht voor moeten blijven hebben. 

 Naar de website van de Vrienden van het Gooi

U bent hier