h

Kees Slager was in respons

29 maart 2009

Kees Slager was in respons

Op 8 maart jl. is SP-eerste kamerlid Kees Slager te gast geweest bij politiek café reSPons in Het Tolhuis, Met zo'n 11 aanwezigen om de grote stamtafel gezeten, met een helder zonnetje door de ramen, een knusse sfeer.

Kees Slager uitgenodigd vanwege zijn lidmaatschap van de 1e Kamer voor de SP met de portefeuilles 'natte' waterstaat, visserij, cultuur en media. Al snel wordt duidelijk dat zijn bewogenheid met de emancipatie van de arbeidersklasse een gemeenschappelijk drijfveer is met de centrale waarden van de SP. 

Ontspannen pratend en onderhoudend vertelt hij over zijn Zeeuwse jeugd, op welke wijze hij journalist wordt bij Het Vrije Volk en dat hij meer door toeval via de Vara terecht komt bij de VPRO als programmamaker. Zijn bewogenheid met de arbeidsklasse komt terug in radioprogramma 'Het spoor terug' waarin hij oorspronkelijke interviews met arbeiders verwerkt in het programma. 

Regelmatig wordt door de aanwezigen vragen gesteld over zijn zienswijze m.b.t. de 'vertrossing' van de omroep, het publieke en commerciële omroepbestel en de allesomvattende kijkcijfers met de als maar afnemende reclame-inkomsten. 
Kees staat ook stil bij zijn bijzondere vriendschap die tijdens het schrijven van 'Het geheim van Oss' ontstaan is met Jan Marijnissen. Op welke wijze Jan zeer benaderbaar en openhartig is in tegenstelling wat in het algemeen bekend zou zijn. 

Kees laat zien op welke wijze SP-vertegenwoordigers op elk niveau contacten kunnen leggen en onderhouden. Een manier die hoort bij de uitgangspunten van de SP: Solidariteit, gelijkwaardigheid en menselijke waardigheid.

U bent hier