h

"Daar gaat u niet over"

22 januari 2008

"Daar gaat u niet over"

Gisteravond was er een debat met wethouder Rensen over een brief van hem aan de raad waarin hij onder meer liet weten dat een sociaal plan voor de ontslagen medewerkers van Omroep Hilversum niet van de grond was gekomen en dat hij aan het nadenken was of hij die omroep toch weer subsidie kon geven.

De SP was daar boos over. We hebben eind verleden jaar avonden lang als raadsleden gesproken over Omroep Hilversum. Uiteindelijk heeft wethouder Rensen ons allemaal overtuigd: We moesten de subsidie stopzetten. Met het huidige bestuur en directie was er geen redden aan. Het subsidie geld moesten we maar reserveren voor een sociaal plan. Een lastige beslissing waar de SP, maar ook anderen, tot het einde moeite mee had. Maar goed, de wethouder had een goed verhaal en toonde zich betrokken en gepassioneerd bij het onderwerp. Een ruime meerderheid van de raad is dan ook op zijn advies afgegaan en ook wij konden ons uiteindelijk vinden in zijn voorstel. 

En toen kwam dus die brief. Wij begrepen er niets van. Gisteravond was er op verzoek van de SP een debat met de wethouder. De wethouder was absoluut niet in staat om uit te leggen wat er nou veranderd was. Bestuur en directie zijn nog gewoon de baas bij omroep Hilversum. De wethouder deed wel wanhopige pogingen om dat anders voor te stellen. Hij had het over bewindvoerders en over een penningmeester die eigenlijk alleen nog maar rekeningen betaalde. Allemaal prachtig, maar er is helemaal geen “bewindvoerder” moest ook de wethouder uiteindelijk toegeven. En het bestuur is nog gewoon het bestuur, net als de directie. Die laatste was wel korter gaan werken liet de wethouder nog weten. En dat sociaal plan, tja, daar kon hij ook niks aan doen. Hij was niet verantwoordelijk voor een sociaal plan, daar ging de directie van Omroep Hilversum over. De wethouder begon zijn betoog zelfs met de opmerking dat wij helemaal niet gaan over de kwestie omdat het volgens hem een collegebevoegdheid is. Alle tijd die de raadsleden er vorig jaar, op verzoek van de wethouder, in gestoken hadden deed er niet toe. Dat was slechts een advies aan het college en die kon daar mee doen wat ze maar wilde. Voor de rest kon de wethouder ook absoluut niet uitleggen waarom hij nu wel weer subsidie wilde geven. Zijn enige argument was dat hij niet wilde dat het beeld bij de omroep op “zwart” ging. De SP vindt dat natuurlijk ook niet geweldig, maar ziet geen andere optie dan een schone lei voor een nieuwe lokale omroep. Bovendien is het onbegrijpelijk dat de wethouder dat zwarte beeld twee maanden geleden nog geen probleem vond. 

Al met al vinden wij dat de wethouder ons ronduit onbehoorlijk behandelt. Hij gebruikt de raadsleden als het hem uitkomt om de omroep onder druk te zetten maar als hij ’s morgens op staat met een ander idee in z’n hoofd, dan trekt ie zich gewoon niets aan van wat wij vinden en zegt hij dat hij zelf wel uit maakt wat er wel of niet gebeurt. 

Gisteravond liet de wethouder de raadsleden in complete verwarring achter. De meeste fracties lieten weten dat ze met zijn antwoorden niets konden. Maar de grootste fractie in de raad (PvdA) nam niet eens de moeite om het over de inhoud van de brief te hebben. De fractievoorzitter kwam niet verder dan de loftrompet steken over het feit dat de wethouder braaf zijn actieve informatieplicht had vervuld door ons een brief te sturen. Dat de avond ging over de inhoud van de brief, daar heb ik de heer Haselager niet over gehoord. Ook niet over het niet tot stand komen van een sociaal plan. Terwijl diezelfde PvdA daar vorig jaar nog zo uitdrukkelijk op had aangedrongen. Ze waren toen nog enorm bezorgd over het lot van de medewerkers. Gisteravond was die bezorgdheid als sneeuw voor de zon verdwenen. Een knap staaltje van je eigen wethouder verdedigen en de medewerkers van de omroep met een kluitje het riet in sturen. 

De SP is bijzonder boos op deze PvdA wethouder die steeds meer de indruk wekt voornamelijk zijn eigen koers te willen volgen en niet al te veel last wil hebben van de gemeenteraad. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Wij willen niet door de wethouder gebruikt worden voor zijn eigen plannetjes. 

Hoe het nu verder moet? Wij weten het niet. Het betekent in ieder geval dat als deze wethouder weer eens met een wild plan naar de raad komt, hij veel meer moeite zal moeten doen om ons nog eens te overtuigen. Wij laten ons niet nog eens voor zijn karretje spannen.

U bent hier