h

Circus in Hilversum

2 mei 2007

Circus in Hilversum

Eind vorig jaar al weer heeft de SP het college gevraagd of er mogelijkheden waren om circussen die wilde dieren gebruiken binnen de gemeente grenzen van Hilversum te verbieden. Nou, die vragen zijn inmiddels drie keer het raadhuis rond geweest. De wethouder belast met dierenwelzijn had al laten weten dat hij er niets mee kon. Hij had het doorgestuurd naar de wethouder evenementenbeleid. Ik snap er eerlijk gezegd soms niks meer van. Als we het hebben over het verdwijnen van een ziekenhuis gaat de wethouder Ruimtelijke Ordening daarover, als het gaat om dierenwelzijn, dan moeten we blijkbaar bij de wethouder evenementenbeleid zijn. We hebben er herhaaldelijk naar moeten vragen, maar afgelopen week was het dan zover.

De wethouder had ons een flink pak papier toegestuurd waarin onder meer stond vermeld dat circussen bij onze cultuur hoorden en dat we er zuinig op moesten zijn. Nog afgezien van de onzinnigheid van zo'n argument (palingtrekken, stierenvechten, kannibalisme, vrouwenbesnijdenis, allemaal zaken die tot bepaalde culturen behoren. Dat vinden we toch ook niet goed?) was de toon daarmee wel gezet. Wethouder Rensen voelde er helemaal niets voor om wilde dieren in het circus te verbieden. Wat hij wel wilde doen, was een briefje naar de minister sturen om te vragen wat die er van denkt. 

Wij vonden dat een onbegrijpelijke opstelling. Kijk, het gaat ons niet om een paard dat voor dressuur gebruikt wordt of om hondjes die kunstjes doen. Het gaat ons er om dat je het in 2007 toch niet meer kunt verkopen dat tijgers door hoepels moeten springen of dat olifanten in te kleine kooien worden opgesloten. Alleen maar zodat wij er een uurtje lol van hebben. En dat is echt geen raar standpunt, ook al wil de wethouder en de vereniging van circusbazen ons dat doen geloven. Die laatste beweren in een brief zelfs dat dit soort standpunten voornamelijk worden ingenomen door extremistische veganisten. Het is verdorie 2007! De Tweedekamer en de Raad van State zijn van mening dat dierenwelzijn moet worden opgenomen in onze grondwet. De raad voor dierenwelzijn, een adviesorgaan van de regering, is van mening dat het welzijn van circusdieren niet kan worden toevertrouwd aan de circusbazen. Met andere woorden, het is de hoogste tijd om maatregelen te nemen die het dierenwelzijn bevorderen. 

Maar nee hoor, niet in Hilversum. Alle partijen in de Hilversumse gemeenteraad, met uitzondering van de PvdA en de SP vonden het briefje van de wethouder meer dan genoeg. Zelfs een partij als GroenLinks was niet van plan iets te doen voor het welzijn van circusdieren. Het college kan zich dus veroorloven om 'geen poot uit te steken voor dierenwelzijn'. En dat is een treurige constatering.

In Nijmegen doen ze het anders

U bent hier