h

Een duurzame week

1 april 2007

Een duurzame week

De SP fractie probeert klimaatbeleid en andere milieuaspecten al geruime tijd op de gemeentelijke agenda te krijgen. Zo hebben we al een aantal keren vragen gesteld over het feit dat Hilversum geen eigen klimaatbeleid heeft, iets wat de SP toch een belangrijk gemis vindt. De laatste keer dat we de verantwoordelijke wethouder (Meuwissen) daarover hadden gesproken was aan het begin van deze week in de commissie verkeer en buurt. Wij vroegen hem daar om een visie op het Hilversumse klimaatbeleid te ontwikkelen. Die visie kan dan ten grondslag liggen aan verder beleid. De wethouder heeft ons toegezegd dat hij, als eerste stap, in ieder geval de mogelijkheden wel eens op een rijtje wilde zetten. Daar waren we erg blij mee. Het was ons nog niet eerder gelukt om de wethouder te overtuigen van het feit dat een dergelijk beleid van groot belang is. Eerlijk is eerlijk, wij denken dat de wethouder het zelf ook wel graag wil, maar hij heeft het geld en de mensen niet om het voor elkaar te krijgen. En die ruimte moet de raad hem natuurlijk geven.

En toen werd het dinsdag en was de commissie stad aan de beurt. Daar stonden een aantal randvoorwaarden voor toekomstige bouwplannen op de agenda. Het ging om een eerste discussie met het college over het vaststellen van randvoorwaarden voor mogelijke bouwplannen op de Kapelplaats en op het Philipsterrein (A. Fokkerweg). Als eerste ging het over het Philipsterrein. In het door het college geschreven stuk met de eerste aanzet voor randvoorwaarden stond plotseling iets over duurzaam bouwen. Het was niet veel en een beetje voorzichtig, maar het stond er wel. Duurzaam bouwen verdiende volgens het college in dit bouwplan de voorkeur. Voornamelijk vanwege energiebesparing stond in de toelichting. 

Ons was in bouwplannen nog niet eerder echte aandacht voor dit onderwerp opgevallen en het leek er op dat wethouder Meuwissen het er hier een beetje tussen gestopt had om eens te kijken wat de commissie daar nou eigenlijk van vond. De door ons al eerder gesignaleerde goede wil van de wethouder op dit onderwerp werd weer eens bevestigd toen we met hem de discussie aangingen over dat duurzaam bouwen. Dat gaat namelijk om meer dan alleen maar energiezuinig. Het gaat ook om aandacht voor milieu, watergebruik, etc. Niet alleen voor de uiteindelijke woning, maar ook om de milieubelasting tijdens de bouw. De wethouder zag het allemaal wel zitten. De rest van de commissie was eerlijk gezegd nogal stil over dit onderwerp. Wij hadden de indruk dat andere partijen eigenlijk nog niet echt hadden nagedacht over dit onderwerp en dus niet goed wisten wat ze er mee moesten. De wethouder maakte van de gelegenheid gebruik om te melden dat hij dat duurzaam bouwen in dit plan verder gaat uit werken. Hij melde zelfs te gaan bekijken of het mogelijk is om binnen de bestaande afspraken met Philips over dit terrein tot afspraken te komen over het CO2 neutraal bouwen van de woningen op deze locatie. Wij waren bijzonder blij met deze toezegging van de wethouder. De rest van die commissie is het woord 'klimaat' nog even aan het opzoeken in het woordenboek. 

En nog was deze voor het klimaat veelbelovende week niet ten einde. Er was namelijk nog een bouwplan waarvoor de commissie met het college over randvoorwaarden moest praten. De nieuwe bioscoop op de Kapelplaats. Daarin stond niets over duurzaam bouwen. Wij dachten, het ijzer moet je smeden als het heet is, dus stelden we de wethouder (Hammer) die voor dit plan verantwoordelijk is ook maar eens wat vragen over duurzaam bouwen. Deze wethouder was wat voorzichtiger, maar beloofde ook te gaan kijken naar de mogelijkheden. 

Beide(bouw)plannen komen natuurlijk nog vaker terug in de commissie en de raad, en dan zullen we moeten zien wat er van die beloftes terecht is gekomen, maar wij vonden het in ieder geval een heel goede ontwikkeling dat er binnen het collegeserieuze aandacht voor klimaatbeleid lijkt te ontstaan. De vraag is natuurlijk of ook andere partijen in de gemeenteraad het onderwerp belangrijk genoeg vinden om er geld en aandacht aan te besteden. Als we alleen als SP, met een beetje hulp van wethouder Meuwissen, aan dit onderwerp moeten trekken, dan wordt het moeilijk. Hopelijk gaan ook de andere Hilversumse partijen de komende tijd nadenken over de rol die zij willen spelen als het gaat om het klimaatbeleid van Hilversum.

U bent hier