h

Linksaf!

21 november 2006

Linksaf!

Gisteravond stond één van de eerste maatregelen uit het IBP op de agenda voor de commissie Verkeer en Buurt. Het ging om het instellen van een linksafverbod op de kruising J. Geradtsweg / J.v.Campenlaan. Het was een drukke avond: tientallen bewoners uit de achterliggende wijken hadden de moeite genomen om naar het raadhuis te komen om ons te laten weten hoe zij tegen het plan aankeken.

Wat ons als SP altijd weer opvalt is dat er vanuit verschillende politieke partijen nogal schrikachtig wordt gereageerd als er zoveel bewoners op een vergadering komen. De gedachte is dan al snel dat “we iets niet goed doen”. Nog gekker wordt het als we als SP laten merken dat we ons laten beïnvloeden door die mensen. Anderen beschouwen dat al snel als opportunisme. Onze redenering is een andere: dat er veel mensen zijn is goed, dat geeft aan dat mensen betrokken zijn bij wat er in hun omgeving gebeurt. Luisteren en je laten beïnvloeden door wat mensen tijdens zo’n vergadering zeggen is ook goed. Dat laat zien dat je bereid bent naar mensen te luisteren. Natuurlijk, als raadslid heb je met meer belangen rekening te houden dan alleen de mensen die een bepaalde maatregel direct treft, je hebt ook rekening te houden met het wat vage “algemeen belang”. Dat neemt niet weg dat direct betrokkenen ook een belang hebben, een belang dat het waard is om naar te luisteren. 

Afijn, terug naar gisteravond. Het plan was om het kruispunt opnieuw in te richten en het linksaf slaan te verbieden. De aanbesteding zou al in december plaatsvinden. Nadat een vijftal insprekers namens de verschillende buurtbewoners hun zegje hadden gedaan, werden er door diezelfde mensen 2500 handtekeningen aangeboden van buurtbewoners die het ook niet met het plan eens waren. Dat zijn er nogal wat. Het werd dan ook een stevige discussie in de commissie die tot in de kleine uurtjes heeft geduurd. Uiteindelijk leidde dat tot een nieuw voorstel van de wethouder. Het kruispunt wordt op korte termijn opnieuw ingericht, maar de mogelijkheid voor linksaf blijft nog gehandhaafd. Pas als ook het Den Uijlplein is aangepast zal het linksafverbod worden ingesteld omdat de maatregel eerder eigenlijk niet veel zin heeft.. Verder heeft de wethouder ook nog toegezegd dat er zes maanden na invoer van het verbod gekeken zal worden of de maatregel inderdaad het effect heeft zoals nu wordt verondersteld en of het geen onaanvaardbare gevolgen voor de buurtbewoners heeft. Als klap op de vuurpijl heeft de wethouder ook beloofd dat er op korte termijn metingen zullen worden verricht naar de luchtverontreiniging op de J. Geradtsweg. Hij zal dat in overleg met de bewoners doen. 

Met dat voorstel is de wethouder niet alleen ingegaan op de vragen en opmerkingen van de commissieleden, maar ook op die van de insprekers. Het gevolg daarvan was weer dat de hele commissie, met uitzondering van de DLPH met het voorstel akkoord is gegaan. 

Voor de SP was belangrijk dat er gekeken zou worden of de linksaf- maatregel inderdaad wel het gewenste effect zou hebben, maar ook dat het kruispunt snel zou worden aangepakt. Die aanpassing levert namelijk een belangrijke verbetering op voor de veiligheid van de fietsers op het kruispunt en voor de oversteek van de schoolgaande jeugd van De Wilgen. Verder vonden wij het belangrijk dat het linksafverbod niet tot een voor de wijk onleefbare situatie mag leiden. 

Aan al die wensen werd in dit voorstel min of meer tegemoet gekomen. Na afloop hebben we als SP ook nog even gesproken met drie vertegenwoordigers van de bewoners. Die waren gematigd tevreden. Natuurlijk. Ze hadden liever gezien dat het voorgestelde linksafverbod helemaal niet doorging, maar ze begrepen ook wel dat dit het maximaal haalbare was. Ze waren ook erg blij met de toezegging rond het meten van de luchtverontreiniging. 

Al met al vonden we het als SP fractie een nuttige avond, een avond waarin wat ons betreft duidelijk werd dat inspreken en actievoeren zin heeft. Als bewoners een goed verhaal hebben, dan is dit college blijkbaar bereid om te luisteren en plannen aan te passen. Het heeft dus wel degelijk zin voor bewoners om naar dit soort vergaderingen te komen en hun zegje te doen… Wat de SP betreft: kómen dus, met zoveel mogelijk mensen tegelijk!! 

Dat dat nooit tot 100% tevredenheid van iedereen zal leiden, dat is ook duidelijk, maar geluisterd wordt er in ieder geval wel.

U bent hier