h

SP niet blij met sloopplannen Hendrik Smitstraat

8 oktober 2006

SP niet blij met sloopplannen Hendrik Smitstraat

 In Plan Noord, dat de gemeenteraad onlangs vaststelde voor dit gebied, is er geen sprake van sloop van deze woningen. Logisch, want de huurders wonen er naar tevredenheid en de bouwtechnische staat van de woningen is goed te noemen.

Dat laatste vindt corporatie de Alliantie ook, en de huizen stonden in eerste instantie ook niet op de nominatie voor sloop. Een aantal grote portiekflats in de directe omgeving wordt wel gesloopt. Om bewoners op de hoogte te brengen van de diverse plannen kregen zij eerder dit jaar nog een brief van de Alliantie. Daarin werd hen verzekerd dat van sloop geen sprake zou zijn. 

Groot was dan ook de verbazing en de verontwaardiging toen ondanks die eerdere toezegging per brief en het plan van de gemeente de Alliantie aankondigde de huizen toch te willen slopen. Omdat ze “niet in het plan pasten”. 

De SP is van mening dat huizen die goed zijn en waar mensen naar tevredenheid in wonen niet bij plannen hoeven te passen. De plannen moeten zo worden gemaakt dat deze bij die huizen passen. 

Daarom vroeg raadslid Adriaan Iwema aan wethouder Hammer of hij van plan was een vergunning te geven voor deze sloopplannen. De wethouder antwoordde dat wat hem betreft alleen een vergunning wordt afgegeven als er goed overleg met de buurt heeft plaatsgevonden. 

Omdat wat de SP betreft ‘goed overleg’ meer betekent dan “dit is onze consulente, zij maakt met u afspraken over de verhuisvergoeding” vroegen we ook of hij zich kon voorstellen de vergunning niet af te geven als voor die vergunning geen draagvlak in de buurt zou zijn. Hammer antwoordde dat hij zich niet kon voorstellen dat een vergunning zou worden afgegeven als de hele buurt daar tegen was. 

Wij wensen de heer Rooke en zijn buren aan de Hendrik Smitstraat veel succes in hun strijd om thuis te kunnen blijven wonen. Onze steun hebben ze in ieder geval.

U bent hier