h

De rol van het openbaar vervoer in Hilversum

16 oktober 2006

De rol van het openbaar vervoer in Hilversum

Deze week was er in de commissie Verkeer en Buurt een discussie over gratis Openbaar Vervoer. Naar aanleiding van de afspraken in het collegeprogramma had wethouder Boog een discussienota geschreven op basis waarvan de commissie kan praten over nut en noodzaak. De SP vond dat de wethouder zich niet erg ambitieus had getoond in die nota. Het ging vooral over wat er allemaal niet kon en hoevel geld dat wel niet zou kosten. Al met al ontstond er overigens een goede discussie waarin allerlei partijen met hun ambities met betrekking tot dit onderwerp duidelijk konden maken. Nogal wat partijen vonden dat je wel eerst keuzes moest maken. Gratis openbaar vervoer wordt door hen vooral als een middel gezien en niet als een doel. Dat laatste vinden wij ook, maar daarmee is niet gezegd dat er strikte keuze gemaakt moeten worden. Gratis openbaar vervoer kan best meerdere doelen dienen.

Zo ziet de SP fractie veel in gratis OV voor bijvoorbeeld ouderen. Diverse onderzoeken tonen aan dat dat helpt om ouderen uit een isolement te halen en te houden. Het geeft ouderen een goede mogelijkheid om mee te blijven doen aan de Hilversumse samenleving. Wij denken ook dat gratis OV een rol kan spelen om de markt (en de overige winkels in het centrum) een economische impuls te geven door bijvoorbeeld in het weekend en op marktdagen gratis OV aan te bieden van en naar het centrum. 

Het college heeft de laatste tijd ook de mond vol over “vervoersmanagement”. Dat zou dan moeten gaan om afspraken met bedrijven om het aantal werknemers dat met de auto komt terug te dringen. De SP denkt dat met behulp van buslijnen tussen station en bedrijvenlocaties daar een goede invulling aan kan worden gegeven. De kosten van zo’n lijn zouden gedeeld kunnen worden tussen bedrijven en gemeente. 

Er zijn al met al mogelijkheden te over om gratis OV in te zetten om Hilversum leefbaarder en bereikbaarder te maken. Wij waren dan ook telerugesteld dat de wethouder nog geen concrete plannen had en er ook nog geen geld werd vrijgemaakt om een aantal plannen te realiseren. De wethouder heeft wel toegezegd om nog dit jaar met een nadere uitwerking van de nota te komen. Daar kijken we dan ook met spanning naar uit. 

In de discussie nota over gratis openbaar vervoer viel ons trouwens nog iets op. Tijdens de verkiezingscampagne heeft de SP gezegd dat ze zich hard wilde maken voor gratis openbaar vervoer in Hilversum. Lang niet alle partijen vonden dat een goed idee. De PvdA bijvoorbeeld hield ons toen in allerlei debatten voor dat dat de gemeente 6 miljoen zou kosten. De wethouder heeft uitgezocht hoe het nu echt zit. Als we de bus in Hilversum voor iedereen gratis zouden willen maken, kost dat tussen een half en één miljoen. Als we ook de streeklijnen 104 en 105 gratis willen maken, kost dat totaal tussen de één en anderhalf miljoen. Dan hebben we het dus over compleet gratis voor iedereen. Dat is toch echt wat anders dan zes miljoen.

U bent hier