h

Klimaatbeleid voor droge voeten

12 februari 2006

Klimaatbeleid voor droge voeten

Milieudefensie heeft de "Partij voor Droge Voeten" opgericht. Ook in Hilversum verschenen her en der posters van deze nieuwe politieke partij, zoals enige tijd geleden in de Gooi en Eembode te zien was. De SP in Hilversum ondersteunt het initiatief van harte!

Actiever Klimaatbeleid
De SP vindt het belangrijk om een actief klimaat- en energiebeleid te voeren. Het klimaat verandert, en voorzover we daar invloed op hebben, moeten we dat voorkomen. Maar de hele wereld lijkt te wachten op degene die er als eerste iets aan gaat doen. Dat kan zo niet langer.
In ons verkiezingsprogramma zijn al concrete voorstellen opgenomen. Zo willen we energiebesparingteams inzetten. Dat kan alleen maar voordelen hebben, niet alleen voor de klimaatverandering, maar ook als je let op de alsmaar stijgende energieprijzen. Zelfs de klimaatsceptici kunnen dat niet ontkennen! 

Huidig Beleid gemeente
De SP neemt hiermee een standpunt in, dat haaks staat op het beleid van de gemeente Hilversum. VROM heeft
€ 148.372,40 beschikbaar gesteld voor het klimaatbeleid van de gemeente Hilversum. De gemeenteraad heeft echter besloten te stoppen met dit klimaatbeleid, en wil het geld terugbetalen als VROM daarom vraagt. Op de "klimaatkaart" scoort de gemeente aan de lage kant, zoals te zien is op de website van Milieudefensie. Maar daar is het stopzetten van het klimaatbeleid nog niet in meegenomen! De gemeente zal nu waarschijnlijk nog lager scoren. 

Verantwoordelijkheid
Hilversum hoeft zelf nog niet bang te zijn voor natte voeten als de zeespiegel stijgt, we liggen vooralsnog veilig boven de zeespiegel. Maar het is wel belangrijk dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en een voorbeeldfunctie heeft om klimaatverandering tegen te gaan. Wat betreft de SP moet de gemeente dus haar beslissing terugdraaien en weer een actief klimaatbeleid voeren. 

Meer info: www.stemdrogevoeten.nl 

Adriaan Iwema

U bent hier