h

De SP en de kabelaars

25 mei 2004

De SP en de kabelaars

Enkele jaren geleden is in het hele land de infrastructuur van de kabel tv en radio door gemeentes verkocht aan particuliere bedrijven. Net als in veel andere gevallen waar nutsbedrijven werden verkocht aan particulieren was ook hier de achterliggende gedachte dat de “marktwerking” tot betere kwaliteit en lagere kosten zou leiden. De SP is altijd tegenstander geweest van dit soort privatisering. In de meeste gevallen levert het verkopen van nutsvoorzieningen namelijk helemaal geen voordeel op voor de consument. Denk behalve aan de kabel bijvoorbeeld aan de NS en binnenkort de energiemarkt.

Veel gemeentes (waaronder ook Hilversum) hebben contracten met kabelmaatschappijen gesloten waarin onder andere is geregeld dat de tarieven niet zomaar mogen stijgen. Die contracten blijken in de praktijk niet altijd juridisch waterdicht te zijn. Vorig jaar heeft UPC besloten dat de tarieven in het hele land eigenlijk gelijk moeten zijn. Dat klinkt leuk, maar er zitten een paar addertjes onder het gras. Op de eerste plaats is het aantal zenders dat wordt doorgegeven niet overal gelijk. Op de tweede plaats heeft UPC besloten dat dat bedrag op ongeveer 15 euro per maand moet liggen. Dat is vaak veel meer dan nu in de meeste gemeentes wordt betaald! 

Vanaf het moment (begin dit jaar) dat UPC de tarieven daadwerkelijk ging verhogen, hebben veel gemeentes, waaronder Hilversum zich daar tegen verzet. Net als Hilversum hebben gemeentes soms rechtszaken tegen UPC aangespannen om de tariefsverhogingen tegen te houden. In januari heeft Hilversum een dergelijk rechtszaak tegen UPC gewonnen. De rechter oordeelde dat UPC de prijzen in ieder geval niet voor 1 april mocht verhogen. De rechter oordeelde ook dat Hilversum en UPC om de tafel moesten gaan zitten om te praten over mogelijke verhogingen. Leefbaar Hilversum Wethouder Kreugel is vervolgens met UPC gaan praten. Hij kwam eind mei terug met het resultaat. Dat kwam er in het kort op neer dat de tarieven in Hilversum toch verhoogd zouden worden naar 15 euro per maand. Een stijging van 50%!.  De SP Hilversum is toen onmiddellijk een E-mail aktie gestart om de wethouder op andere gedachten te brengen. De raadscommissie waar het voorstel werd behandeld heeft vervolgens met de wethouder afgesproken dat hij opnieuw moet gaan praten met UPC.. Het wachten is nu op de nieuwe resultaten. 

Op landelijk niveau heeft de SP zich aktief ingezet om een eind te maken aan deze enorme verhogingen. In februari 2004 heeft de SP in de tweede kamer vragen gesteld over dit onderwerp. Daarop liet de minister weten dat er een onderzoek komt naar de monopolie positie die kabelbedrijven hebben. Dat onderzoek, door de NMA en de OPTA loopt nog, de uitkomsten zullen zeker nog een half jaar op zich laten wachten. De minister liet ook weten te onderzoeken of hij op voorhand al maatregelen kan nemen. 

Op 11 mei 2004 heeft de SP opnieuw vragen gesteld over dit onderwerp. Dit keer aan staatssecretaris Van der Laan. Deze beloofde dat hij meer toezicht ging houden op kabelbedrijven die prijsafspraken met de gemeente niet nakomen. De staatssecretaris wil op dit moment nog geen landelijk bindende prijsafspraken maken. Ze is wel bereid om, als de problemen blijven bestaan, met de kabelaars om de tafel te gaan zitten. 

Al met al is er veel onduidelijkheid over de vraag of de kabelmaatschappijen de tarieven zomaar kunnen verhogen. Het lijkt ons dan ook niet meer dan logisch dat wethouder Kreugel inzet op het niet verhogen van de tarieven, op z’n minst tot het moment dat het onderzoek van de NMA is afgerond. 

Er zijn nog meer problemen met de kabelbedrijven. Vanuit het hele land zijn er klachten over verkeerde facturen en ander administratieve fouten. Soms kregen mensen een rekening van bijvoorbeeld UPC terwijl de kabel in hun gemeente helemaal niet van UPC is. In andere gevallen worden mensen afgesloten terwijl ze de rekeningen gewoon hebben betaald. De SP heeft eind vorige jaar een uitgebreid rapport uitgebracht over dit onderwerp. Dat rapport kan je hier lezen.

U bent hier