h

Akkoord over plan Oude Haven ondanks kritiek SP

1 april 2016

Akkoord over plan Oude Haven ondanks kritiek SP

De gemeenteraad van Hilversum is akkoord gegaan met het voorstel om een begin te maken met de vaarroute voor kleine bootjes van de Loosdrechtse Plassen naar de Oude Haven in Hilversum.

Die eerste fase (van drie) gaat over het realiseren van een aanlegvoorziening in de Oude Haven. Dat kost Hilversum 35.000 euro. De overige zestig mille die daarvoor nodig zijn komen uit de portemonnee van de provincie Noord-Holland en de regio.

SP-fractieleider Bianca Verweij vond dat de waardering voor het 'unieke stadspark' onvoldoende in het voorstel terugkwam. Zij vond dat er eerst een gedegen flora- en faunaonderzoek moest komen. 

Burgemeester Pieter Broertjes, die het initiatief uit enthousiasme op zich had genomen ging niet mee met de SP. Hij sprak over een goed plan omdat het 'verbindingen' legt.

 

U bent hier