h

Hilverzorg krijgt uitbrander voor te snel verhuizen kwetsbare ouderen

13 april 2016

Hilverzorg krijgt uitbrander voor te snel verhuizen kwetsbare ouderen

SP-Hilversum heeft vragen gesteld over het verhuizen van zo’n 125 hulpbehoevende ouderen naar Nieuw Kerkelanden door Hilverzorg.

 

 

 

 

'Eens en nooit meer.' Dat is de boodschap van het college van burgemeester en wethouders (B&W) van Hilversum aan de directie van Hilverzorg na de gang van zaken rond de verbouwing van 'Nieuw Kerkelanden.

'Deze is 'zorgwekkend en ongewenst'.

Aanleiding voor de harde taal van B&W zijn de vragen van de Hilversumse SP. Die luidde de noodklok toen bleek dat na de verbouwing van het pand aan de Franciscusweg de 125 bewoners en het personeel veel te vroeg (vanuit de te sluiten verpleeghuizen De Stolpe en Heydeborg) waren teruggekeerd. Er bleek nog van alles mis en dat leidde onder meer tot klachten over de (brand)veiligheid, te weinig zorgpersoneel, niet functionerende personeelsalarmering en problemen met (woon)hygiëne. 

Volgens de SP waren personeel en familie ronduit bezorgd over de situatie waarin de (veelal kwetsbare) mensen begin deze maand terugkeerden. Eén van de klachten die de socialisten moesten aanhoren: 'Afgelopen weekend is de brandweer in Nieuw Kerkelanden geweest en deze constateerde dat op dat moment de brandbeveiliging nog niet op orde was. Bewoners woonden toen al in huis.'

Ook B&W hekelen de gang van zaken en stellen dat uit verschillende controles en handhavingsmomenten door brandweer en gemeente onvoldoende rekening is gehouden met de kwetsbare doelgroep. 'De primaire verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige en professionele verhuizing ligt bij Hilverzorg. Op het moment van verhuizen was het pand echter nog niet af', schrijven B&W. 'De gemeente vindt het extra kwalijk dat Hilverzorg, ondanks de door brandweer en gemeente aangegeven noodzakelijke verbetermaatregelen, toch de verhuizing als gepland heeft doorgezet.'

Uit een tweede inspectie een paar dagen later bleek dat er geen urgente gebreken meer waren. Echter, het pand voldeed nog altijd niet aan de wettelijke eisen, aldus B&W. 'Dit is onacceptabel en daarom krijgt de Raad van Bestuur van Hilverzorg een waarschuwing dat deze situatie wat ons betreft 'eens en nooit meer' is en dat we een volgende keer zullen ingrijpen met bestuursrechtelijke middelen, zoals bijvoorbeeld een preventieve last onder dwangsom.'

Op de vraag van de SP waarom de bewoners moesten terugkeren naar Nieuw Kerkelanden terwijl duidelijk was dat het huis verre van klaar voor veilige bewoning was, antwoorden B&W dat de verhuizing waarschijnlijk is doorgezet. Dit om aan de planning en aan de verwachtingen van bewoners en personeel tegemoet te komen. Hilverzorg heeft toegezegd met grote urgentie de laatste problemen op te lossen, aldus B&W.

 

U bent hier