h

Brede steun raad Hilversum: kritiek deskundigen op HOV-bouwwerken in de prullenbak

12 maart 2020

Brede steun raad Hilversum: kritiek deskundigen op HOV-bouwwerken in de prullenbak

De SP Hilversum agendeerde de forse kritiek van de commissie Welstand en monumenten op de ontwerpen voor de Oosterengtunnel, de fly-over en de natuurbrug, onderdelen in het HOV project. Het college heeft die kritiek naast zich neergelegd.

U bent hier