h

De raadsfractie

De fractie heeft een constructieve maar ook kritische rol in de gemeenteraad. Zij werken samen met andere partijen en de gemeente om problemen te agenderen, op te lossen en concrete plannen te maken. Ze bieden alternatieven waar andere partijen niet aan gedacht hebben en zoeken naar sociaal rechtvaardige oplossingen. Dat laten zij steeds weer zien.

Paul Vonk

Fractievoorzitter

06 46351169

Gregory Dunker

Commissielid

Commissielid

Joep Meddens

Commissielid

Nienke Muller

Commissielid

U bent hier