h

De raadsfractie

De fractie heeft een constructieve maar ook kritische rol in de gemeenteraad. Zij werken samen met andere partijen en de gemeente om problemen te agenderen, op te lossen en concrete plannen te maken. Ze bieden alternatieven waar andere partijen niet aan gedacht hebben en zoeken naar sociaal rechtvaardige oplossingen. Dat laten zij steeds weer zien.

Pierre van Rooden

Fractievoorzitter Hilversum

De fractievoorzitter is het 'visitekaartje' van SP Hilversum naar buiten toe, Hij doet de belangrijkste debatten en geeft leiding aan de fractie. De belangrijkste rol van de fractieleider is inspireren, motiveren en begeleiden van fractieleden. Als politiek leider van de fractie en afdeling is Pierre de eerste aanspreek­persoon voor de pers.

Bianca Verweij

Raadslid

06 2888 7953

Gregory Dunker

Commissielid

Paul Vonk

Commissielid

Jan Peter Otto

Commissielid

06-10068240

Nienke Muller

Commissielid

U bent hier