h
Verkiezingsprogramma 2018-2022

Onze speerpunten

Hilversum volgens de SP

ZORGZAAM HILVERSUM

Zorg gaat over mensen. Niet over winst. Zorg- en welzijnsdiensten zijn dichtbij, laagdrempelig en kleinschalig met vakbekwame professionals die fatsoenlijk betaald worden. Vrijwilligers en mantelzorgers worden goed ondersteund en waar mogelijk vangen we een zorg- of armoedeval op. Kinderen hoeven niet in armoede op te groeien.

BEWOONBAAR HILVERSUM

Iedereen woont veilig in een duurzaam en betaalbaar huis. Er zijn voldoende sociale huurwoningen, juist ook in de laagste prijsklasse. Langdurige leegstand is verboden. We stimuleren het fietsen en reizen met openbaar vervoer. Niemand slaapt op straat.

GROEN HILVERSUM

Groene voorzieningen zijn belangrijk. Hilversum wordt steeds duurzamer, zet zich in voor dierenwelzijn en bij-vriendelijk groenbeheer.

WERKEN EN RONDKOMEN IN HILVERSUM

Wie wil werken, kán werken. Dat geldt zeker ook voor mensen met een beperking of zij die ouder zijn, maar moeilijk aan het werk komen. We beschermen ondernemers in het midden- en kleinbedrijf tegen onnodige regels en lasten, en zetten ons in voor zzp’ers die moeite hebben om rond te komen. Mensen met schulden krijgen snel de hulp die zij nodig hebben. Het opstapelen van schulden voorkomen we. Iedereen heeft genoeg geld om rond te komen. Juist omdat we solidariteit belangrijk vinden, tolereren we geen misbruik van regelingen.

SAMENLEVEN IN HILVERSUM

Sterke en veilige buurten zijn belangrijk voor de Hilversummers. Je kunt in de buurt voor van alles terecht. Het onderwijs is toegankelijk voor iedereen. Er zijn voldoende voorzieningen voor zorg en cultuur, juist in de buurten. Mensen van welke achtergrond en geaardheid ook, voelen zich thuis en veilig in Hilversum. Nieuwe Hilversummers krijgen de aandacht die ze nodig hebben om van Hilversum hun thuis te maken.

DE TOEKOMST VAN HILVERSUM

Hilversum blijft Hilversum. Hilversummers gaan over hun toekomst. Zij bepalen of Hilversum een mediastad is of veel méér dan dat. Zij bepalen of Hilversum opgaat in Gooistad of niet. De gemeente participeert met de Hilversummers in plaats van andersom. Het bestuur in de wijken en de regio (waar nu veel bepaald en besloten wordt) wordt vernieuwd om buurtbewoners zeggenschap te geven in hun buurt en Hilversummers inspraak over de zaken die hen direct aangaan. De dienstverlening van de gemeente is excellent zijn.

Zó hoort Hilversum eruit te zien volgens de SP. Deelt u onze visie? Laat dat in het stemhokje weten. 

U bent hier