h
Verkiezingsprogramma 2018-2022

Groen Hilversum

Schoon en Duurzaam
Over een schoner dorp, duurzaamheid, en een groene omgeving.

SAMEN STERK VOOR BEHOUD VAN NATUUR EN MILIEU

Hilversum is omgeven door uitgebreide natuurgebieden. Daar moeten we zuinig op zijn. Het is juist de natuur die Hilversum tot een aantrekkelijke plek maakt om te wonen. De SP zet zich daarom in voor het behoud van die natuur. Afval moet milieuvriendelijk verwerkt worden en grondstoffen opnieuw gebruikt. We moeten op zoek naar de meest effectieve manier van afval scheiden.

Hergebruik We ondersteunen initiatieven voor de bevordering van de circulaire economie — het hergebruik van grondstoffen —, zeker als die in de buurten opkomen. Het idee voor een buurtkaravaan met een rijdend inzamelstation en initiatieven voor hergebruik willen we ondersteunen en stimuleren.

We moeten beter letten op asbestvervuiling en het opruimen daarvan. Bij asbest in private huizen gaan we zoeken naar manieren om verwijdering te subsidiëren. We willen meer controle en toezicht op  handhaving van milieuregels.

Schone lucht In Hilversum ademen we nog te veel stikstofoxiden en fijnstof in. De gemeente moet meetpunten faciliteren en maatregelen nemen om te zorgen dat wij aan de normen van de VN Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voldoen. Milieuzones in combinatie met een pakket maatregelen dat luchtvervuiling tegengaat, kunnen helpen.

Zorg voor dieren

Mede dankzij de SP heeft de gemeente nu een dierenwelzijnsbeleid. Dierenwelzijn gaat over de kwaliteit van het leven van een dier. Wie dieren houdt, moet zich houden aan bepaalde regels in de omgang met deze dieren. Dieren in circussen, winkels, tentoonstellingen en markten vinden wij niet wenselijk. Naleving van de regels is van belang. We blijven ons ook inzetten voor een goede leefomgeving voor de bij en bij-vriendelijk groenbeheer.

De SP ziet graag dat de relatie tussen het dierenasiel en de gemeente verbeterd. Wat de mogelijkheden tot ondersteuning zijn hangt ook af van het dierenasiel.

Duurzaamheid

We willen over naar het gebruik  van nieuwe en natuurvriendelijke energiebronnen. We stimuleren het toepassen van duurzame energiecollectoren en warmenergie, ook op en in monumenten.

Duurzaam (ver)bouwen moet worden gestimuleerd voor zowel koop- als huurhuizen. Waar mogelijk ondersteunt de gemeente het verduurzamen van woningen door stimuleringsregelingen. Voor inwoners die willen investeren in duurzaamheid komt er een duurzaamheidssubsidie.

We zetten in op meer en betere energiebesparingsmaatregelen in scholen en gemeentelijke gebouwen en een ‘green deal zero–emissie’ voor de binnenstad.

De gemeente stimuleert het gebruik van elektrische vervoersmiddelen. Zo mogelijk faciliteert en/of co-financiert de gemeente het aanleggen van oplaadpunten.

U bent hier