h
Verkiezingsprogramma 2018-2022

Het kan beter en socialer

Ons Hilversum is een prachtige plek om te wonen .

Veel zorg, media, creatieve bedrijven, kleine zelfstandigen, winkels, actieve bewoners en veel groen. Maar het kan beter. En vooral socialer! 

De tweedeling is ons een doorn in het oog. Het kan niet zo zijn dat de gemeente slechts aandacht heeft voor de grote ondernemingen en de ‘betere’ wijken. Wij willen dat de gemeente haar aandacht en middelen beter verdeeld en inzet waar dat het hardst nodig is. De leefbaarheid en veiligheid in sommige buurten kunnen en moeten beter. Voorzieningen moeten dichter bij huis te vinden zijn. 

Ook gaat er veel aandacht naar ‘Hilversum Mediastad’ en naar het pimpen van ons centrum. Maar Hilversum is méér dan dat! Hilversum is divers.

Hilversummers zijn op allerlei manieren actief. Erken die kracht en die diversiteit, ondersteun de samenkracht en ondersteun daar waar dat nodig is! Wij willen met de Hilversummers werken aan een nog mooier en socialer dorp. 

We kunnen een beter en socialer dorp worden voor de mensen in de zorg, voor het MKB, voor mensen die extra aandacht nodig hebben, voor mensen die op zoek zijn naar een woning of naar werk. Eigenlijk gewoon voor iedereen! 

Wij werken met en voor elkaar

Wij zijn actief. Wij werken met de mensen, met jou, in plaats van te bepalen wat goed voor je is. Je vindt ons overal. Meer dan welke andere partij vind je ons in de buurt en praten we met jou.

Wij zitten niet in de raad om te kletsen. Wij zoeken actief de mensen op die tegen problemen aan lopen. Als mensen hun inloop- of ontmoetingsplek dreigen kwijt te raken, als mensen onvoldoende betrokken worden bij plannen in hun buurt of vast lopen in het regelsysteem van de gemeente, zijn wij er om met hen te zoeken naar een oplossing. Wij voeren actie. Want soms is samen in actie komen echt nodig om de aandacht en actie van bestuurders te krijgen. 

We stellen menswaardigheid centraal. Daarmee bedoelen we dat iedereen, en zeker kwetsbare mensen, de kans en steun moet krijgen om mee te doen. Om tot bloei te kunnen komen. Mensen zijn leidend – niet systemen en markten! 

Voor ons is het een kwestie van solidariteit. Mensen die het beter hebben zetten zich in voor mensen die het minder goed hebben. Daarvoor maken we ons sterk in Hilversum. Wij werken aan meer solidariteit in Hilversum, meer betrokkenheid, en meer gezamenlijkheid. 

Mensen zijn daarnaast gelijkwaardig. Iedereen doet ertoe. We nemen elkaar serieus en waarderen elkaar. Ongeacht afkomst, religie, geaardheid, gender of geslacht. Tolerantie en respect zijn de sleutel tot een menswaardig bestaan voor iedereen! 

Het opkomen voor deze waarden is een kwestie van beschaving. Iemand die dakloos is, of al jaren zonder werk zit, is gelijkwaardig aan iemand die in een villa woont en goed betaald werk heeft. 

Iedereen telt mee.

U bent hier