h

Kandidaten gezocht voor het SP-partijbestuur, periode 2024-2027

25 mei 2023

Kandidaten gezocht voor het SP-partijbestuur, periode 2024-2027

Foto: SP

In januari 2024 kiest de SP op een congres een nieuw partijbestuur voor de komende vier jaar. Leden die zich geroepen voelen en geschikt achten, worden uitgenodigd om zich uiterlijk 28 mei 2023 aanstaande kandidaat te stellen.

Het SP-bestuur telt straks 33 leden. De voorzitter en de secretaris, 10 algemeen bestuursleden, 19 regiovertegenwoordigers en de fractievoorzitter van de Tweede Kamer en Eerste Kamer (zij zijn uit hoofde van hun functie lid van het partijbestuur). De regiovertegenwoordigers worden gekozen op de regioconferenties.

De voorzitter en algemeen secretaris worden in functie gekozen. Voor algemeen bestuursleden geldt dat de 10 kandidaten met de meeste stemmen in het partijbestuur plaatsnemen. Op SPnet zijn de procedure en functieprofielen voor de nieuwe bestuursleden te vinden. Daar kun je ook lezen hoe je je kunt kandideren voor het nieuwe partijbestuur.

Reactie toevoegen

U bent hier