h

SP tekent Regenboogakoord

14 februari 2022

SP tekent Regenboogakoord

Foto: SP

De SP tekende afgelopen weekend het regenboogakkoord - een afspraak om zich in de komende raadsperiode wederom in te zetten voor een diverse en inclusieve gemeente waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken of welke grond dan ook.

Vijf jaar geleden diende de SP een motie in om van Hilversum een regenboogstad te maken - een gemeente waar LHBTI-emancipatie duurzaam in opgenomen in het lokale beleid.

Als gevolg daarvan heeft Hilversum zich daar ook in de laatste jaren voor ingezet. Zo is er geld vrijgemaakt om activiteiten te organiseren en is er zelfs een LHBTI wethouder gekomen. Het leidde tot de vorming van de werkgroep HIlversum Inclusief, die uiteindelijk is uitgegroeid naar een regionale stichting: Gooi en Vecht Inclusief, met als hoogtepunt elk jaar de Gooise Rainbow Week.

Op initiatief van die stichting én het COC - de belangenorganisatie voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (LHBTI’s) - werd vier jaar geleden al een regenboogakkoord gepresenteerd en getekend. Maar het werk is niet af, dus ook dit jaar volgde een uitnodiging. Natuurlijk heeft de SP daar gehoor aan gegeven.

SP raadslid Pierre van Rooden kwam samen met leden van de CU, Hart voor Hilversum, LHB, Groenlinks, Democraten Hilversum en D66 bijeen bij het grote gele raadhuis om het akkoord te tekenen. 

Foto: C. Vermeulen / Gooi en Vecht Inclusief

Tekenen is één ding. Het is van belang daar ook - wederom - gevolg aan te geven en ons beleid aan te scherpen.

Hoe dat kan is te lezen in het akkoord zelf, maar ook in een lijst van suggesties die het COC ons mailde. Onder de suggesties zite het informeren over het bestaan van Roze in Blauw, het LHBTIQ+-netwerk van de politie, en het discriminatie meldplatform “We Blijven Onszelf”, maar ook voorlichting over LHBTI+ op scholen en aandacht voor LHBTIQ+jongeren en de 'roze ouderen'.

Zie de bijlagen voor het volledige akoord en de suggesties van het COC.  

De SP zal hier aandacht voor blijven vragen en streven naar een inclusief Hilversum. 

U bent hier