h

Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022. Wij stellen voor: kandidaat 6 Jan Peter Otto

20 februari 2022

Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022. Wij stellen voor: kandidaat 6 Jan Peter Otto

Foto: SP Hilversum / SP Hilversum/van Dijk

Jan Peter staat op de foto bij de brandweerkazerne.
"
Als je het hebt over veiligheid, wat één van onze speerpunten is en waar ik mij hard voor wil maken, dan moet er meer aandacht komen voor ons brandweerkorps."

Op veiligheid moet je niet bezuinigen, maar dat is wel gebeurd sinds 2008. De gemeentelijke brandweerkorpsen zijn samengevoegd tot regio-brandweerkorpsen met als achterliggende gedachte dat het goedkoper kon en dat de korpsen meer slagkracht zouden krijgen. Het zou efficiënter en effectiever zijn. In de praktijk blijkt deze reorganisatie echter mislukt. De brandweerkorpsen, die voor het grootste deel bestaan uit vrijwilligers, zijn er helemaal niet blij mee en dit heeft geleid tot een leegloop bij de brandweer.

Brandweerkorpsen waren voorheen een hecht team, met een eigen identiteit, hadden korte lijnen met de gemeente en problemen konden snel worden opgepakt en opgelost. De korpsen werden serieus genomen en gerespecteerd want zij zorgden immers voor de veiligheid van onze bewoners en daar waren ze trots op. Dit droeg bij aan het werkplezier en er waren dan ook voldoende vrijwillige brandweermannen en -vrouwen.

Sinds de reorganisatie hebben alle korpsen, en dus ook die in Hilversum, bluswagens en personeel ingeleverd. Ze moeten niet alleen klaar staan voor calamiteiten in eigen gemeente, maar ook voor andere gemeenten en daardoor kan de veiligheid van de burgers in het geding komen. Bluswagens moeten steeds vaker van verder weg komen. En zeker als er meerdere incidenten kort na elkaar plaatsvinden, duurt het veel te lang voordat de brandweer op de stoep staat, met alle gevolgen van dien! Door een tekort aan beschikbare vrijwilligers heeft de brandweer ook moeite met het vullen van de wagensHierdoor komt het helaas voor dat de brandweer niet uit kan rukken, wat de druk op de aanrijtijden en de ontevredenheid bij onze helden vergroot.

Het is er niet veiliger op geworden in Hilversum en branden blussen is niet meer die heroïeke jongensdroom, maar eerder de nachtmerrie van uitgebluste brandweerkorpsen. We moeten ervoor zorgen dat de brandweer weer serieus genomen wordt en de korpsen de slagkracht krijgen die ze nodig hebben om onze veiligheid te garanderen.

 

U bent hier