h

Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022. Wij stellen voor: kandidaat 2 Pierre van Rooden

20 februari 2022

Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022. Wij stellen voor: kandidaat 2 Pierre van Rooden

Foto: SP Hilversum / SP Hilversum/van Dijk

Pierre staat op de foto bij het Oosterspoorplein. 
"
Het is onbegrijpelijk dat bewoners kennelijk niets te zeggen hebben over de invulling van hun wijk waar ze vaak al heel lang wonen."

Er staan veel bouwplannen op stapel voor het Oosterspoorplein waarin te weinig rekening wordt gehouden met de wensen van de bewoners in dat deel van ons dorp. De bewoners zien te weinig of helemaal niets van hun ideeën terug in de bouwplannen van het college, terwijl ze wel inspraak hebben gehad.

Je ziet dit ook gebeuren bij andere bouwlocaties in Hilversum-Oost: bewoners richten buurtcomités op, verzamelen input, spreken in bij commissievergaderingen van de gemeenteraad, schrijven plannen en voeren acties. Kortom, bewoners doen er alles voor om gehoord te worden, zoals ook van ze wordt verwacht in deze participatiemaatschappij. Maar hun zorgen, wensen en input worden van tafel geveegd. Het is mijn inziens onbegrijpelijk dat bewoners kennelijk niets te zeggen hebben over de invulling van hun wijk waar ze vaak al heel lang wonen. Bewoners begrijpen heus wel dat er gebouwd moet worden voor jongeren, ouderen en andere doelgroepen, zoals voor beschermd wonen, en ze zijn daar ook niet op tegen. Maar moeten het zo veel woningen worden, hoog op elkaar gestapeld? Hilversum‑Oost is nu al het meest dichtbebouwde deel van Hilversum.

Naast zorgen over de dichtheid van de bebouwing zijn er ook zorgen over de bereikbaarheid. Als het Oosterspoorplein afgesloten wordt voor autoverkeer levert dat wel een autoluw gebied op, maar de wijken in Oost worden daarmee nagenoeg onbereikbaar.

De grootste zorg van de bewoners in Hilversum-Oost, en de SP deelt die zorg, is de ambitie van het huidige college om van Hilversum een grote, bruisende versteende stad te maken, een metropool die kan wedijveren met Amsterdam en Utrecht. Wij Hilversummers moeten ons ernstig af gaan vragen of we dat wel willen. Willen wij zo´n stad worden of willen we het tuindorpkarakter van Hilversum behouden. We kunnen bouwen, we kunnen groeien, we kunnen een bruisend en levendig Hilversum zijn, maar we moeten eerst een keuze maken over hoe we willen dat Hilversum er in de nabije toekomst uitziet. Ik denk dat daarin een belangrijke taak voor ons nieuwe college is weggelegd, om samen met de inwoners van Hilversum die keuze te maken en binnen de grenzen van die keuze onze stad optimaal leefbaar te houden

U bent hier