h

Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022. Wij stellen voor: Kandidaat 12 Arjo Klamer

20 februari 2022

Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022. Wij stellen voor: Kandidaat 12 Arjo Klamer

Foto: SP Hilversum / SP Hilversum/van Dijk

Arjo staat bij de Cocon op de foto.
"Helaas raken steeds meer mensen dakloos, ook in deze regio. Daarom is het zo belangrijk dat de SP weer stevig aanwezig is in de gemeenteraad en bij voorkeur ook een wethouder kan leveren."

Als mensen in de Cocon terecht komen zijn ze alles al kwijt, hun baan, huwelijk, huis, sociale netwerk en hun waardigheid. Deze mensen hebben pech gehad in hun leven, ze hebben een slecht lot getrokken, hebben het vaak moeilijk en zijn kwetsbaar. Ze hebben ook veelal te maken met psychische problemen of alcohol- en drugsverslaving. Voor deze mensen wil ik mij graag inzetten, omdat ik vind dat in een beschaafde wereld ook zij alle kansen moeten krijgen om mee kunnen doen in onze maatschappij.

Natuurlijk nemen mensen ook verkeerde beslissingen in het leven. Dat doen we allemaal weleens, maar niet iedereen heeft een sterk vangnet.

Toen ik wethouder was, voerde de SP actie met de daklozen om aandacht te vragen voor hun situatie. Dat zorgde voor enige beroering aan de bestuurderstafel, maar het gevolg was wel dat hun problematiek op de agenda kwam en dat de containerwoningen bij Kerkelanden er kwamen.

Helaas raken steeds meer mensen dakloos, ook in deze regio. Daarom is het zo belangrijk dat de SP weer stevig aanwezig is in de gemeenteraad en bij voorkeur ook een wethouder kan leveren. Want meer dan wie ook, weten de mensen van de SP wat dakloosheid betekent en wat te doen.

In mijn periode als wethouder hebben we er ook voor gezorgd dat er weer een buurtbeleid kwam. Het gaat om de leefbaarheid en veiligheid in de buurten. Goede voorzieningen in buurten zijn essentieel. Met goede ontmoetingsplekken en de juiste professionele ondersteuning zorgen we ervoor dat jongeren opgevangen worden, oudere mensen een praatje hebben, mensen met psychische problemen ergens terecht kunnen en dat mensen in de buurt er voor elkaar kunnen zijn. Het gaat om de gezamenlijkheid en betrokkenheid. Dat begint in de eigen buurt. Het zou geweldig zijn als we dit beleid in de komende periode zouden kunnen voortzetten

U bent hier