h

Het is tijd voor een sociaal en rechtvaardig Noord-Holland

1 maart 2019

Het is tijd voor een sociaal en rechtvaardig Noord-Holland

Foto: SP Hilversum / SP Noord Holland

Woensdag 20 maart  zijn er Provinciale Statenverkiezingen. In Noord-Holland kunt u op de SP stemmen. Waarom? Lees verder....

Er is de afgelopen tien jaar flink bezuinigd – iedereen heeft dat gevoeld, maar vooral de mensen met lagere inkomens en de middengroepen. Gemeenten kregen bezuinigingsopdrachten van het Rijk, er werd gedecentraliseerd en de provincie Noord-Holland koos voor een smaller takenpakket. Wat opviel? Vooral de steun aan bedrijven bleef goed op peil. Natuurlijk zorgt een goed draaiend bedrijfsleven voor welvaart, maar de SP vindt dat iedereen daarvan moet kunnen meeprofiteren. Dat betekent investeren in voorzieningen voor alle inwoners, in alle delen van onze provincie.

Wij hebben jarenlang ervaren dat bij belangrijke keuzes die gemaakt moeten worden in verreweg de meeste gevallen ‘de economie’ het wint van andere zaken. Het bedrijfsleven roept dat in een gebied de bereikbaarheid beter moet worden en de provincie kiest voor meer asfalt.

Dat gaat keer op keer ten koste van de natuur, van de publieke voorzieningen (afbraak openbaar vervoer!) en van het leefmilieu. Dat moet stoppen.

                    

Foto: SP Hilversum / SP Hilversum

De provincie Noord-Holland staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Uitdaging op het gebied van de energietransitie, de woningbouw, het behoud van onze natuur, het Groene hart, de kust en de duinen. De SP wil dat daar zoveel mogelijk mensen bij betrokken worden en dat niet ‘het grote geld’ over deze zaken beslist.

De economische groei stelt ons in staat om publieke voorzieningen weer op te bouwen en zo de leefbaarheid, bijvoorbeeld in krimp-gebieden, te vergroten. Het stelt ons in staat om inwoners te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de klimaatverandering aan te pakken

Daarnaast willen we dat grote bedrijven fiks meebetalen aan oplossingen om de CO₂-uitstoot en andere luchtvervuiling terug te dringen. Het, ook volgens de SP, noodzakelijk aanpakken van klimaatverandering moet op een rechtvaardige manier gebeuren.

                             

Foto: SP Hilversum / SP Hilversum

We moeten met elkaar zoeken naar mogelijkheden om meer woningen te realiseren. De druk op het ‘groen’ is onverminderd groot. Er is een enorme lobby gaande om (nog) meer kustbebouwing toe te staan en om in de duinen en de binnenduinrand recreatiewoningen te bouwen. Meer asfalt, met als gevolg toename van het autoverkeer, gaat ten koste van groen en natuur. Bovendien levert het nog meer verontreiniging op en geluidsoverlast.

De SP wil zich de komende jaren sterk maken voor een rechtvaardige verdeling van de economische groei, een rechtvaardige aanpak van de problemen rond mobiliteit, een rechtvaardige inpassing van maatregelen rond de energietransitie en een rechtvaardig stimuleren van een leefbare provincie – van noord tot zuid, van west tot oost.

Speerpunten

  • We willen meer betaalbare, goed onderhouden en energiezuinige koop- en huurhuzien voor iedereen.
  • We investeren meer in openbaar vervoer (trein en bus) en fiets- en wandelroutes en minder asfalt.
  • We willen een snelle overgang van een fossiele naar een duurzame provincie met goede sociale plannen en (om)scholing. Ook willen we een eerlijk prijskaartje zodat niet het midden- en kleinbedrijf en mensen met lage inkomens de pineut zijn.
  • De industrie moet in snel tempo schoon en energiezuinig worden volgens het principe 'de vervuiler betaalt'.
  • We willen geen uitbreiding van het aantal vluchten van en naar Schiphol

Het is tijd voor rechtvaardigheid. Het is tijd voor de SP!

Benieuwd naar ons Noord Hollands verkiezingsprogramma? Klik hier

Stemmen op een Gooise SPer? Dat kan!

Nummer 23 van de Noord Hollandse SP kieslijst is Peter Stokkers. Peter woont in Huizen en is al jarenlang actief voor het lokaal FNV het Gooi.
Daarnaast is hij lid van het bestuur van de afdeling Hilversum (De moederafdeling voor de dorpen Huizen, Blaricum, Laren, Eemnes, Gooise Meren, Wijdemeren en Hilversum)

 

U bent hier