h

Structureel tekort aan klaslokalen

6 juni 2018

Structureel tekort aan klaslokalen

Eind mei vernam de SP dat er opnieuw noodlokalen zullen worden geplaatst bij de Lorentzschool in Oost. De omwonenden zijn hier niet blij mee, dus de SP zocht contact. Wat blijkt? Er is een structureel tekort aan klaslokalen. En dat wordt niet opgelost door ‘tijdelijke’ noodlokalen.

Na een uitnodiging was de SP Hilversum aanwezig bij een informatieavond over de te plaatsen noodlokalen bij de Lorenzschool. De bijeenkomst werd prima bezocht: een klaslokaal vol.

Het werd duidelijk dat de omwonenden wel erg kort van te voren te horen kregen dat de noodlokalen geplaatst worden. De noodlokalen moeten voor het begin van het nieuwe schooljaar gerealiseerd zijn.

Vanwege eerdere ervaringen met noodlokalen bij de school en zorgen over het gezondheidsaspect van les krijgen in noodlokalen is er veel weerstand bij de omwonenden.

Er zijn wel alternatieve oplossingen met de gemeente besproken, maar die worden niet uitgevoerd. Er is met de bewoners daarover nooit overlegd, en waarom de alternatieven niet mogelijk zijn is onduidelijk.

Helder is dat er een onderliggend probleem speelt. Er is een tekort aan klaslokalen door een ‘onverwachte’ toename van kinderen in Oost (en waarschijnlijk ook elders in Hilversum). In oost wordt dat o.a. veroorzaakt door de nieuwe woonwijken bij Lucent, Anna’s Hoeve en de flinke groei van de internationale school.

De SP vindt dat er voldoende lokalen moeten zijn voor schoolgaande kinderen en VVE-klassen. Als die er niet zijn dan heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om dit op te lossen. Desnoods moet er geld bij!

Noot: Op het moment van schrijven werd bekend dat er nog door de school en omwonenden wordt gezocht naar alternatieven. Er was voor de noodlokalen op dat moment nog geen omgevingsvergunning aangevraagd. De SP Hilversum hoopt natuurlijk dat er nog een bevredigende (zij het tijdelijke) oplossing wordt gevonden

U bent hier