h

Burgerparticipatie: Pak de Macht

20 maart 2018

Burgerparticipatie: Pak de Macht

Foto: SP / SP

Burgerparticipatie. Mooi woord, maar in de praktijk gaat het nog wel eens mis. De SP wil luisteren naar de inwoners, hun initiatieven en bezwaren ter harte nemen, en daar serieus mee aan de slag – ook als de uitslag niet altijd meteen welgevallig is voor de gemeentelijke plannen. Wat de SP betreft vinden Hilversummers een luisterend en welwillend oor bij hun bestuurders. Ze moeten er zeker van kunnen zijn dat hun stem gehoord wordt. De SP is tegen besturen op afstand, zoals te veel bestuurders maar al te graag doen. Wij dagen bestuurders uit om uit hun comfortzone te komen en het directe gesprek met bewoners aan te gaan. Het beleid is er al maar de uitwerking moet beter!

Voorbeelden van waar burger- en/ondernemersparticipatie wat ons betreft essentieel is:

Stationsgebied: Voor het gebied rond het centrum is een oplossing voor de bereikbaarheid alleen mogelijk met een integraal plan, waarin het stationsgebied, de Beatrixtunnel, en het gebied rond de kleine spoorbomen is verwerkt, en alle input van omwonenden is verwerkt.

Ontwikkelplannen Hilversum Oost:

  • De kleine spoorbomen mogen in geen geval dicht als er geen alternatief is voor een fatsoenlijke overgang van het spoor, nodig om de wijken rondom bereikbaar te houden.
  • Ruimtelijke ontwikkelingsplannen ontwikkelt worden zoals in de spoorzone gaat dit in nauw overleg met de omwonenden.

Niet alles tegelijk!
Het is volgens de SP niet mogelijk om én het Stationsgebied, én de Spoorzone, én de HOV werkzaamheden, én buurtschap Crailo allemaal groots en in de aankomende 4 jaar aan te pakken. Fasering is wenselijk.

Wijk en buurtplannen: Wat de SP betreft komen er uitgebreide wijkagenda’s, opgesteld in samenspraak met de buurt.
In die wijkagenda’s zijn tenminste vier dingen opgenomen:

  • Ruimtelijke en openbare ruimte zaken
  • De sociale infrastructuur en ondersteuning in een wijk
  • Het wijkveiligheidsplan
  • Afspraken rondom informatie en communicatie

Samen maakt het beter:

  • Besluiten van de gemeente die inwoners raken worden actief, tijdig en zorgvuldig gecommuniceerd met de buurt en ondernemers. Niet alleen omdat het wettelijk moet (of soms niet moet) Maar omdat we het in Hilversum samen willen doen. Voorbeelden zoals de komst van de MC Donalds, de mogelijk verhuizing van de Hoogvliet van Chatham, het niet handhaven op illegale woningsplitsing en de procedures rondom de Clemenskerk maken pijnlijk duidelijk hoe het niet moet.
  • Bij juridische procedures, als gemeente kijken wat er samen met inwoners wél kan, in plaats van zoeken naar manieren om die inspraak in te perken.

Niet alleen de stem van de meerderheid:
Een minderheidsstem kan het verschil maken. Zo bleef de Emmastraat, onder meer dankzij een tegenstem van de SP, eenrichtingsverkeer, zoals door omwonenden en ondernemers gewenst werd. En bij de discussie over koopzondagen lijkt de stem van de kleine zelfstandigen of het MKB weg te vallen. Zonde!

Het huis van de buurt/buurthuis/zorgbuurthuis: Denk aan ontwikkelingen in de Hilversumse Meent De Kruisdam, wijkcentrum de Geus, Lopes Dias en de herbouw van de Lelie. Deze processen doorlopen zonder de omwonden en belanghebbenden te betrekken is voor de SP ondenkbaar. We steunen inwoners die een initiatief willen ontwikkelen wat bijdraagt aan een veiliger, socialer en duurzamer Hilversum.

Groot vrachtverkeer uit Hilversum weren: Vrachtverkeer op o.a. de Diependaalselaan moet worden geweerd, door het instellen van milieuzones en overlaadstations aan de rand van de stad. Dat komt toe aan de wensen van omwonenden om geluid en fijnstof te verminderen.

Geluidsactieplan: De gemeente moet wettelijk, een geluidsactieplan opstellen in samenspraak met inwoners.Dit had al klaar moeten zijn. Meer dan 16.000 huishoudens hebben geluidsoverlast van bijvoorbeeld verkeer. Het actieplan dat de gemeente moet maken kan alleen in samenspraak met inwoners gemaakt worden. Wat de SP betreft gaat dit zo snel mogelijk in 2018 gebeuren.

Routering gevaarlijke stoffen: Door de aanleg van de HOV tunnel moet er een nieuwe routering gevaarlijke stoffen komen. Het besluit hierover is meer dan 10 jaar oud en behoeft een up date. Voordat ze met de HOV werkzaamheden begonnen zijn moet er, in samenspraak met inwoners, een routering gevaarlijke stoffen zijn vastgesteld.

Herindelen/Fusie/Gooistad: Wat de SP betreft worden inwoners actief betrokken bij herindeling en of fusie. Het gemeentebestuur moet duidelijk kunnen uitleggen wat de concrete meerwaarde is van een herindeling of fusie en schrijft bij voorkeur een referendum uit.

Natuurlijk zijn er nog meer voorbelden te noemen. Ons uitgangspunt is. Samen werkt Beter!

Lees meer in ons verkiezingsprogramma

U bent hier