h

Wethouder Klamer stapt op

27 juni 2017

Wethouder Klamer stapt op

Foto: SP.nl

Ik ben vooral dankbaar dat ik het eerbaar ambt van wethouder van Hilversum heb mogen vervullen namens de SP in opdracht van de gemeenteraad voor de Hilversummers.

Het deed me goed te merken dat je als wethouder meer kan doen dan ik had gedacht. Ik ben er trots op dat Hilversummers met een laag inkomen er de afgelopen drie jaar flink op vooruit zijn gegaan dankzij verruiming van de regels en een soepelere toepassing daarvan. Ik ben er trots op dat tal van Hilversummers nu weten dat ze in een buurt wonen, wellicht meedoen aan allerlei buurtactiviteiten en hebben ontdekt hoeveel gemakkelijker het contact met de gemeente is geworden dankzij de aanstelling van acht buurtcoordinatoren. Het is goed te weten dat de sociale werkers in Hilversum meer samenwerken met andere professionals dan voorheen, dat de mensen in de Riebeeck kwartier nu hun eigen huis van de buurt hebben, en dat het jongeren werk een nieuwe buurtbus en nieuw elan heeft. Voor de Hilversummers die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt—denk aan mensen met een beperking, mensen in de bijstand, en vijftig plussers—heb ik me enorm ingespannen. De toekomst ziet er nu beter voor hen uit, maar ik had oh zo graag nog een grote verbetering voor hen gerealiseerd waardoor ze gegarandeerd werk zouden hebben. Het spijt me enorm dat ik die kans nu niet heb. Zo spijt het me ook dat Hilversummers voorlopig geen Hilversum pas zullen hebben. Wat waren we er dichtbij. En ik ben blij voor de docenten en leerlingen van Productief Leren dat ze in de afgelopen drie jaar een stabiele toekomst hebben gekregen, dankzij de oprichting van een coöperatief.

De weerstand in de coalitie werd helaas te groot. We verschilden teveel van inzicht. Mijn inzet op samenwerking tussen de gemeente, burgers en maatschappelijke organisaties werd onvoldoende gedragen en het lukte me niet voldoende raadsleden mee te krijgen in mijn nadruk op het sturen op kwaliteiten. Dus werd het politiek. Helaas.

Ik dank al de Hilversummers met en voor wie ik mocht werken, de ambtenaren die zich tomeloos hebben ingezet om mijn beleid te verwezenlijken, de raad voor het verleende vertrouwen, de collegeleden voor de samenwerking en het gedeelde lief en leed, en de SP voor haar onvoorwaardelijke steun.

Arjo Klamer

U bent hier