h

We zijn er weer: De SP kraam!

12 juni 2017

We zijn er weer: De SP kraam!

Foto: SP

Op 3 juni stond de SP-Hilversum weer met de kraam in het centrum van Hilversum. Door de verbouwing van het Langgewenst hadden we even geen standplaats. Vanaf nu staan we echter weer elke eerste zaterdag van de maand op de Groest (voorlopig voor ‘D-Reizen’).

Je kunt ons daar aanspreken met vragen, zorgen en ideeën. Wij gaan je vragen zo goed mogelijk beantwoorden en met je in gesprek.

Dit jaar staan we er op: 1 juli, 5 augustus, 7 oktober, 4 november, en 2 december. In september staan we er niet (in verband met Hilversum Alive).

Samen met jullie gaan we, waar nodig en waar het kan, zaken onderzoeken en voor het voetlicht brengen. Dit kunnen we niet alleen, wij hebben je inbreng nodig!

Als je wilt bijdragen of eens bij een vergadering van het bestuur aanwezig wilt zijn, vraag ons er dan naar en we laten je weten hoe,wat en waar.

U bent hier