h

Sociaal beleid belangrijker dan pluche

27 juni 2017

Sociaal beleid belangrijker dan pluche

Toen VVD, CDA en D66 ons vroegen aan te sluiten bij de coalitie, wisten wij dat het niet eenvoudig zou worden. Deze partijen hebben andere opvattingen over sociaal beleid dan de SP. Wij geloven in een sterk sociaal beleid, van een sterke overheid. Zij geloven in uitbesteden, aanbesteden en marktwerking. Zij geloven in structuren, wij geloven in mensen.

Wij hebben het geprobeerd. Arjo Klamer werd onze wethouder, een man met visie op de samenleving en een hart voor gewone mensen. Drie jaar lang heeft hij onvermoeibaar gewerkt om Hilversum een socialer, menselijker gezicht te geven.

Hij heeft veel kunnen bereiken. Dankzij Klamer werd er geen cent bezuinigd op voorzieningen die mensen met een te laag of onzeker inkomen ondersteunen. Deze werden zelfs uitgebreid. Zo werd onlangs het kindpakket geïntroduceerd en werden verschillende voorzieningen verruimd en vereenvoudigd.

Met de notitie buurten werd de SP gedachte over buurten en wijken stevig verankerd in gemeentelijk beleid. Vele buurthuizen en bewonersinitiatieven kregen steun. Een nieuwe stijl en organisatie van samenwerken met inwoners en organisaties vind Klamer hij en de SP van belang. Besturen Nieuwe Stijl, zeg maar: met en voor inwoners en professionals. Hierdoor bleef Productief Leren, de unieke Hilversumse opleiding voor kinderen met leerproblemen, bestaan. Bij de welzijnsorganisatie Versa, een organisatie waar veel moest veranderen, ging het roer om. Klamer stelde 8 buurtcoördinatoren aan, ondersteunende professionals en inspireerde velen om anders en met inwoners aan het werk te gaan.

Maar gaandeweg bleek dat de politieke wil om door te pakken en te investeren in het Sociaal Domein bij dit college ontbrak. Een rapport dat Klamer ’s buurtgerichte aanpak van de zorg en welzijn ondersteunde werd in een la gestopt. Vooral D66 wethouders hebben een rol in het niet behalen van doelstellingen die deze coalitie had op dit gebied. Top down besturen, centraliseren, inkopen en zorg wegstoppen achter een loket was en is de leidraad. Een koers die de SP niet past en bewezen ook niet werkt.

De SP wil graag besturen en graag verantwoordelijkheid nemen, maar niet vanwege het pluche. Aan de collegetafel zitten zonder de mogelijkheid om écht iets te betekenen, voor mensen die ons écht nodig hebben, daar past de SP voor.

Daarom stapt de SP uit dit college en treedt wethouder Arjo Klamer af. Met pijn in het hart, want er is nog genoeg te verbeteren aan het sociale gezicht van Hilversum, maar voor de keuzes van dit college kan de SP geen verantwoordelijkheid meer nemen.

Wij danken Arjo Klamer voor zijn enorme inzet, en roepen iedereen in Hilversum op: maart 2018 zijn er weer gemeenteverkiezingen. Stem links, stem SP, en samen maken wij Hilversum mooier, beter en socialer!

U bent hier