h

Ga stemmen!

12 maart 2017

Ga stemmen!

Foto: SP / sp.nl

Hoe dan ook, geregeerd zal er gaan worden, maar wie er na 15 maart a.s. aan de knoppen zal zitten, bepalen wij met z'n allen.

Een oproep, door D. van Reenen.

Landgenoten, in de vier jaren die voorliggen zal er hoe dan ook geregeerd moeten worden.

Wij, jong en oud zijn als stemgerechtigden medeverantwoordelijk voor een recht en rechtvaardige samenleving, waar niet alleen het recht van de sterksten geldt. Het is daarom niet alleen een recht, maar ook een plicht om uw waardevolle stem uit te brengen. Bij voorkeur op een politieke partij die streeft naar een samenleving met een menswaardig bestaan voor een ieder, zonder extreme ongelijke rechtsbedeling.

Ontegenzeglijk zijn natuurlijk altijd partieel tegengestelde belangen die tegen elkaar moeten worden afgewogen. Dit betekent dat geen enkele partij in staat is om individueel maatwerk te leveren.

Te allen tijde zullen daarom compromissen gesloten moeten worden. Het is dan van groot lang om juiste keuze te maken door welke partij uw zich aan de onderhandelingstafel laat vertegenwoordigen om over uw wel en wee te mee beslissen.

De leugen regeerde; met mooie praatjes en loze beloftes is het vertrouwen van het Nederlandse volk beschaamd. Voorkom met uw STEM dat we opnieuw voor vier jaar door neoliberale Volk Verlakkende Delinquenten worden gegijzeld.

Des te linkser, des te flinker

want

Hoe rechtser, hoe slechter

U bent hier