h

VVD geeft PvdA groot kado

26 december 2010

VVD geeft PvdA groot kado

Vorige week woensdag stond het ISV verdeelbesluit 2010 op de raadsagenda van Het Besluit. ISV staat voor Investering Stedelijke Vernieuwing. Geld voor het opknappen van straten en pleinen, voor bodemsanering en geluidshinderprojecten.

Twee weken daarvoor hadden we bij De Discussie over dit voorstel uiteengezet, dat wethouder Rensen (PvdA) niet alleen ISV-subsidies, die we van de Provincie ontvangen, in het plan gebruikt, maar dat hij ook voorstelde om extra eigen geld van de gemeente Hilversum hiervoor in te zetten. Dit geld zat nog in een oud potje. Ik legde uit dat dit potje opgeruimd kon worden en dat dit geld helemaal niet naar het ISV-plan hoefde te gaan, maar dat dit vrij kon vallen naar de algemene kas van Hilversum. Dan kon de raad er nieuwe plannen mee maken of de verliezen ermee dempen, zodat we minder zware bezuinigingen hoeven door te voeren. 

De raadsleden Arno Scheepers en Bert Weda, beide van de VVD, waren zeer geinteresserd in mijn verhaal. Hier was vrij geld uit een oud potje dat gered kon worden! De financiele kaders moesten bewaakt worden! Hier lag 866.000 euro waar de VVD zijn belofte van het afbouwen van de schulden mee vorm kon geven! 

Nu na twee weken, vele fractie- en coalitie-overleggen later, bleken de rijen gesloten. De VVD stemde ermee in om deze 866.000 euro over te hevelen naar het ISV-geld van de PvdA. De vage categorie 'nog te verzinnen kansenprojecten' binnen het ISV-geld werd opgehoogd van 4 ton naar 1,2 miljoen. De PvdA-wethouder kan hier nieuwe plannen voor maken. 

Het SP amendement om de herinrichting van de groenstrook Anna's Hoeve uit het ISV-geld te betalen i.p.v. uit de grondexploitatie Anna's Hoeve kreeg ook geen steun van de VVD. Zwaar verliesgevende grondexploitaties zijn wel een probleem voor de VVD, maar ze doen er niets aan. En de grootste coalitiepartij, D66? Die zaten er bij en zeiden: niets 

De VVD gaat hiermee in tegen haar eigen verkiezingsbeloften. De VVD beloofde een strakke financiele sturing. 'Alleen nieuwe investeringen en plannen, als er oude worden ingeleverd.' 'Elke meevaller (zoals dit oude potje van vrij geld) gebruiken voor het aflossen van schulden' 'De schulden zullen afgebouwd worden'.
Het blijken allemaal loze kreten.
Op deze zelfde avond moest de VVD-wethouder melden dat hij een nieuwe lening van 25 miljoen euro was aangegaan. Hij had de raad daar overigens niet zelf over ingelicht, zoals wel gebruikelijk is. 

De VVD geeft dit kado aan de PvdA in het belang van de coalitie. En omdat ze weten dat ze hier wat voor terug kunnen krijgen bij de bezuinigingsvoorstellen die nog komen gaan.
De echte vraag is: Wat gaat de PvdA dan inleveren? Kortingen op sociaal-cultureel werk? Het sluiten van buurthuizen? Het verder uitkleden van de WMO en de daklozenopvang? Wethouder Rensen gaf gisteren al een eerste aanzet:"Misschien moeten we maar meer woningen gaan bouwen voor de middeninkomens". Dat is kort voor 'We gaan minder sociale woningen bouwen.' 

En zo gaat dit rechtse college verder. 


 Lees eerder stuk over dit onderwerp

U bent hier