h

Gemeentelijke herindeling

12 december 2006

Gemeentelijke herindeling

De gemeenteraad van Hilversum heeft inmiddels een uitspraak gedaan over gemeentelijke herindeling in het Gooi. Die uitspraak komt er op neer dat de gemeente Hilversum denkt dat herindeling in het Gooi nuttig kan zijn, maar dan vooral voor andere gemeentes. Voor sommige partijen speelt ook nog de wens om op termijn tot bijvoorbeeld één grote gemeente (Gooistad) te komen.

De SP Hilversum is de enige partij die tegen dit voorstel heeft gestemd. Wij voelen niets voor herindeling omdat dat de afstand van inwoners tot het bestuur alleen maar groter maakt. Verder denken we dat inwoners er ook weinig mee opschieten. Wie vraagt zich nou regelmatig af of de plek waar hij woont bij en andere gemeente zou moeten horen? Inwoners gaat het om de voorzieningen in een gemeente, over het door de gemeente gevoerde beleid. Welke gemeente dat dat precies is doet er in de regel niet zoveel toe. En om nou uitspraken te doen over wat andere gemeentes zouden moeten doen, daar gaan we volgens ons in Hilversum al helemaal niet over. Al met al betekent het dus dat ook de gemeente Hilversum met de provincie gaat praten over herindeling. Ondanks het feit dat wij er niets voor voelen, zullen we wel aan die gesprekken deelnemen. Al is het maar om ook het geluid van mensen die niets zien in herindeling ook te laten horen.

U bent hier