h

Nog altijd geen plek voor oliebollenkraam van Bertus Donks in Hilversum

28 oktober 2021

Nog altijd geen plek voor oliebollenkraam van Bertus Donks in Hilversum

De SP-fractie stelde vragen aan wethouder Voorink.

SP-fractievoorzitter Pierre van Rooden suggereerde de Kerkbrink. Wethouder Voorink zal daar nog naar laten kijken.

U bent hier