h
Verkiezingsprogramma 2018-2022

Wij maakten het waar

Wat bereikte de SP? De afgelopen jaren lieten we zien dat wij onze beloften waarmaken! Met vele voorstellen, acties en een wethouder in het college maakten we Hilversum socialer.

Een greep uit de SP-resultaten:

 • Verruiming van 110% naar 130% van gemeentelijke regelingen voor mensen met een laag of onzeker inkomen.
 • Een collectieve zorgverzekering waar alle Hilversummers met weinig inkomen aan kunnen deelnemen.
 • Verbeterde voorzieningen voor kinderen in gezinnen die van weinig moeten rondkomen, dankzij het kind-pakket.
 • Daar waar de sociale werkvoorziening in vele steden ten onderging, is die hier behouden.
 • Dankzij SP-voorstellen is er ingezet op behoud en groei van werk- en leerplekken door middel van een techniekpact, een zorgpact, een wijkleerbedrijf en de coöperatie ‘Productief Leren’.
 • Een coöperatieve werkwijze van arbeidsbemiddeling is ingevoerd en knelpunten bij het Sociaal Plein zijn in kaart gebracht. De gemeente gaat ruim 3 miljoen euro investeren om de dienstverlening te verbeteren en dat is hard nodig.
 • Mede dankzij de SP is het eerste buurtenbeleid van Hilversum een feit, rijdt de buurtbus, is de ‘Right To Challange’, het werken met wijkagenda’s en buurtpeilingen opgenomen in het gemeentelijk beleid en investeert Hilversum steeds meer in buurten en bewonersinitiatieven.
 • Op initiatief van de SP is er nu een dierenwelzijnsbeleid, ondertekende de gemeente het convenant ‘Bij-vriendelijk handelen’ en is het groenonderhoud insect-vriendelijker geworden.
 • Hilversum is op initiatief van de SP een mantelzorgvriendelijke regenbooggemeente.
 • Op initiatief van de SP gaat de gemeente aan het werk met doorlopende zorg aan 18- plussers, verlengde pleegzorg en een actieplan ‘Verwarde personen’.
 • Na acties van de SP heeft de gemeente in samenwerking met de veiligheidsregio het actieplan ‘Brandveiligheid kwetsbare inwoners’ opgesteld en is er nu een wijkbrandweerman.
 • Er zijn meer wijkagenten.
 • Na acties van de SP stopten de chloortreintransporten door Hilversum en kwam er extra aandacht voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door Hilversum.
 • Op initiatief van de SP wordt gewerkt aan een convenant ‘Preventie huisuitzetting’, betere maatschappelijke opvang (waaronder vrouwenopvang) en een 24-uurs crisisdienst.
 • De crisisopvang de Cocon is, dankzij acties van de SP, nu 24 uur 7 dagen per week toegankelijk voor mensen die dak- of thuisloos zijn geworden en hun leven weer willen oppakken.
 • Er is een meldpunt ‘Ongewenst verhuurdersgedrag’ (voorstel van de SP, in samenwerking met het huurteam).
 • Onze inzet was en is meer sociale huurwoningen. Er zijn er al veel gebouwd, maar er moeten er nog meer komen!
 • De SP vroeg meermaals aandacht voor privacy en digitale veiligheid en diende hiervoor een initiatiefvoorstel in.

We lieten zien dat we verder komen als we de mensen van Hilversum serieus nemen. Mensen hadden aan ons een luisterend oor. Wij steunden tal van initiatieven en zetten ons in voor allerlei mensen met specifieke problemen. Velen merkten op dat wij het sociale hart van het college waren.

Ook zaten wij boven op de afspraken met woningbouwcoöperaties om het behoud en de bouw van sociale huurwoningen af te dwingen. We waren actief om de veiligheid van mensen in verzorgingsflats te garanderen en huisvesting voor daklozen te realiseren.

De SP is praktisch in haar aanpak en oplossingen, creatief en innovatief waar nodig en altijd aan de slag met de Hilversummers zelf.

Wil jij ook een beter Hilversum? Sociaal, vriendelijk en veilig? Er is nog genoeg te doen en wij willen door! Lees verder als je wilt weten waar we voor staan.

Jouw stem doet er toe!

U bent hier